Zie wat God

door jou kan doen

Geef online

Eenvoudig en veilig. Geef een eenmalige gift, of word een maandelijkse donateur.

Andere manieren om te geven

Geef persoonlijk

Je kan jouw gift contant of met een machtigingskaart geven op een van onze locaties tijdens de diensten.

Bankoverschrijving

Rekeningnummer: NL25 INGB 0000 0044 20 t.n.v. Stg. Johan Maasbach Wereldzending
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Schenk belastingvrij

Wanneer je de Stichting Johan Maasbach Wereldzending regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als je de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

Lees meer

Via testament

Wat gebeurt er met onze bezittingen en alles wat achterblijft na ons heengaan? Komt alles op de gewenste plaats en bij de juiste persoon en doel terecht? Ervaar de blijdschap die God geeft wanneer je hierin je verantwoordelijkheid neemt.

Lees meer
ANBI-status

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending heeft de ANBI status.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De Stichting Johan Maasbach Wereldzending voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Shopping Basket