ANBI

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending fiscaal aftrekbaar zijn.

Doelstelling
Ons doel is om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.

Algemene gegevens   
Naam ANBI  Stichting Johan Maasbach Wereldzending
KvK  27071835
RSIN nummer  002877764
Website  www.maasbach.nl
Email  info@maasbach.nl
Adres  Apeldoornselaan 2
Postcode  2573 LM
Plaats  Den Haag

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Ons beleidsplan
Het beleidsplan van de Johan Maasbach Wereldzending is zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn gekoppeld aan de doelstelling van de stichting welke is:
“Het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.”

Ons beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.
De Johan Maasbach Wereldzending kent betaalde krachten en vrijwilligers. Voor betaalde krachten gelden individuele arbeidsovereenkomsten.

Anbi-status

Shopping Basket