Schenk belastingvrij

Wanneer u de Stichting Johan Maasbach Wereldzending regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als u de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit, ontvangt u tot wel 52% van de gift retour van de Belastingdienst. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het bedrag moet van de fiscus wel elk jaar hetzelfde zijn. De hoogte en de duur legt u vast in een Overeenkomst periodieke gift. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt dus niet stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds overlijden vervalt de overeenkomst.

Notariële akte niet meer nodig
Voorheen konden alleen periodieke giften die bij de notaris waren vastgelegd worden afgetrokken van de belasting. Per 1 januari 2014 is de wet veranderd en volstaat het vastleggen in een onderlinge overeenkomst.

Op de website van de Belastingdienst vindt u het formulier Periodieke gift in geld. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur dit met een kopie van het benodigde legitimatiebewijs naar ons op. Wij zullen dan de rest voor u verzorgen.

Wilt u meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze afdeling Financiële Administratie. Natuurlijk kunnen wij het formulier ook per post naar u opsturen.

Shopping Basket