donderdag, augustus 6 EN | BR

Gebedsgenezing Conferentie 2020

vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober 2020

Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw heeft grote invloed gehad op mijn bediening en ons hele zendingswerk. Zij bewijst aan deze wereld dat een punt van contact je geloof in werking stelt. Tegen zichzelf sprak zij: ‘Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.’ Met dit geloof ging zij op weg en deed wat zij zich had voorgenomen.

De Bijbel vertelt ons in Marcus 5 dat toen zij dit gedaan had, Jezus stilstond en vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Dit vroeg Jezus, omdat Hij voelde dat er kracht van Hem was uitgegaan. De vrouw kwam al bevend tevoorschijn en viel op haar knieën. Waarop Jezus deze geweldige woorden tot haar sprak: ‘Vrouw, u bent genezen door uw geloof in Mij.’ Deze vrouw ontdekte het punt van contact. Vanaf dat moment was zij gezond!

Een punt van contact is iets wat je doet; het is een handeling van je geloof. Het is als een sleutel waarmee je de auto start. Wanneer je dat doet, verwacht je dat de auto start. Zo werkt het ook met een handeling van je geloof. Het helpt je om je geloof in God in werking te stellen.

‘Het is duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. Je moet het ook laten blijken uit wat je doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos.’ – Jakobus 2:17

Toen Jezus de schare zag van zieke, gebonden en door de boze misleide mensen, werd Hij met medelijden bewogen. Deze ontferming was de stroom van Gods liefde die door Hem heen naar deze mensen stroomde om hen aan te raken en te genezen. Zo wil God ook vandaag door de gebedsgenezingsconferentie jou aanraken met Zijn goddelijke liefde en jou genezen.

Stel nu je geloof in werking en maak plannen om erbij te zijn.
We zien naar je uit!

David & Regina Maasbach

Bekijk hier de samenvatting van vorig jaar:

Neem ook een kijkje op: www.gebedsgenezingvoornu.nl

X