Mozes en Korach

God had Mozes aangesteld als leider van Zijn volk. Maar niet iedereen was het daar mee eens. Korach, Datan en…