Building Block 2:
Pilaren van belangrijke doctrine

Dit jaar gaan we bouwen aan de pilaren voor een gezond en vruchtbaar christelijk leven. Belangrijke onderwerpen voor de basis van je geloof komen aan bod, zoals de Drie-eenheid, de schepping, de tabernakel, de tien geboden, de Kerk, de doop in de Heilige Geest, de eindtijd en meer.

Shopping Basket