zaterdag, september 18 EN | BR

Sommigen hebben een wonder van genezing nodig, anderen een wonder in relatieproblemen, en weer anderen een wonder van financiële voorziening. Wanneer we de Bijbel openslaan en lezen over de wonderwerkende kracht van Jezus, dan groeit ons verlangen naar een wonder. Deze studie helpt jou te ontdekken hoe God werkt in deze wereld.

Jezus, de Wonderwerker
Tijdens de bediening van Jezus op aarde begon één van Jezus’ sterkste steunpilaren te twijfelen of Hij wel de Christus was. Johannes de Doper had de snelle komst van Israëls Verlosser aangekondigd en naar Jezus gewezen als de Persoon op wie ze gewacht hadden. Maar toen Johannes in de gevangenis zat, begon hij te twijfelen.

‘De leerlingen van Johannes de Doper hoorden wat Jezus allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurde twee van hen naar Jezus toe met de vraag: ‘Bent U het op wie wij hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar iemand anders?’ Toen de twee mannen Jezus vonden, brachten zij Hem de vraag van Johannes over. Jezus was juist bezig vele mensen te genezen van allerlei ziekten en kwalen. Uit verschillende mensen verjoeg Hij boze geesten en Hij genas de ogen van vele blinden. ‘Ga terug naar Johannes,’ antwoordde Hij, ‘en vertel hem wat u hier hebt gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien, lammen lopen zonder hulp, melaatsen zijn genezen, doven kunnen horen, doden zijn weer levend geworden en arme mensen horen het goede nieuws. Zeg Johannes vooral dit: u bent gelukkig als u Mij aanvaardt zoals Ik ben.’’ – Lucas 7:18-23

Zelfs als we aan God twijfelen, blijft Hij van ons houden en laat Hij Zijn kracht in ons leven zien.

Onmogelijke situaties
Jezus werd tijdens Zijn aardse bediening geconfronteerd met veel moeilijke en uitdagende situaties. Een van de grootste uitdagingen moet toch wel de dag zijn geweest dat Hij een grote, hongerige menigte moest voeden.

Delen.

Comments are closed.

X