dinsdag, december 1 EN | BR

Wij zijn bewoners van twee werelden – David Maasbach

Als we, als kind van God, naar de hemel gaan, kunnen we niks meenemen. Betekent dat dan dat alles wat we hier op aarde bezitten verloren is? Jezus zegt dat we beter schatten kunnen verzamelen in de hemel. Maar hoe werkt dat dan? En wat gebeurt er met onze ziel wanneer ons lichaam sterft?

1 Timotheüs 6:7
Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen.
Mattheüs 6:19-20
Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen.
Johannes 11:25-26
25 ‘Ik geef de doden het leven terug,’ zei Jezus tegen haar. ‘Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. 26 Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?’
Lucas 16:22
Ten slotte stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abraham gebracht.
Lucas 23:42-43
42 Hij zei tegen Jezus: ‘Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn.’
2 Korinthiërs 12:1-4
1 Al is het dan nergens goed voor, ik wil mij toch ook nog beroemen op de visioenen en openbaringen die de Here mij heeft gegeven. 2 Ik ken iemand die met Christus verbonden is en die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd—in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet alleen God. 3 Maar ik weet dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs 4 en dat hij daar dingen hoorde die geen mens onder woorden kan of mag brengen.
Psalm 34:7
Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Here riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende.
Psalm 94:11
Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.
Mattheüs 17:1-8
1 Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee en ging met hen een hoge berg op. Daar waren zij alleen. 2 Zijn uiterlijk veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden verblindend wit. 3 Ineens zagen zij Mozes en Elia met Hem staan praten. 4 Petrus zei tegen Jezus: ‘Here, het is maar goed dat wij hier zijn! Zal ik drie tenten maken? Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia?’ 5 Maar voordat hij was uitgesproken, kwam er een lichtende wolk boven hen. Een stem uit die wolk zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. Luister naar Hem.’ 6 Bij het horen hiervan werden de leerlingen zo bang dat zij zich plat op de grond lieten vallen. 7 Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan. ‘Sta op,’ zei Hij. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Toen zij opkeken, zagen ze alleen Jezus nog.
1 Timotheüs 6:18-19
18 Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden, zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. 19 Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren, om daarmee het ware leven te verwerven!
Lucas 16:9
U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal Hij u liefdevol opnemen.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X