zondag, mei 31 EN | BR

Wees vol van de Heilige Geest. – Efeziërs 5:18

Volgens de Bijbel is de Heilige Geest een Persoon. Laat deze boodschap tot u doordringen. Als Jezus over de Heilige Geest spreekt, verwijst Hij altijd naar ‘Hij’. En HIJ is geen ding maar een persoon. Wij zien in de Bijbel dat de Heilige Geest een verstand, emoties en een wil heeft. De Heilige Geest spreekt. In Openbaring 2:7 staat: ‘Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’

De Heilige Geest pleit. Romeinen 8:26 zegt: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’

De Heilige Geest getuigt. Johannes 15:26 zegt: ‘De Heilige Geest is de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over Mij vertellen.’

De Heilige Geest wijst de weg. Johannes 16:13 zegt: ‘Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid.’

De Heilige Geest leidt. Romeinen 8:14 zegt: ‘Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God.’

De Heilige Geest geeft instructies. Handelingen 16:6 zegt: ‘De Heilige Geest had hun niet toegestaan naar Asia te gaan en daar over Jezus Christus te spreken.’

De Heilige Geest stelt aan. Handelingen 20:28 zegt: ‘Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven.’

De andere kant: De Heilige Geest is ook een Persoon tegen wie men kan liegen. Lees hierover de geschiedenis van Ananias en Saffira in Handelingen 5:1-11. Je kunt de Geest beledigen (zie Hebreeën 10:29), lasteren (zie Mattheës 12:31) en verdriet doen (zie Efeziërs 4:30).

De Heilige Geest is een Goddelijk Persoon en overal. En vandaag wil God Zijn kinderen nog altijd vullen met Zijn Heilige Geest!

Delen.

Comments are closed.

X