dinsdag, september 28 EN | BR

Wat Jezus u vandaag te bieden heeft – David Maasbach – SERIE: Goddelijke genezing

De Bijbel zegt in Johannes 10:10: ‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven.’
Toen Jezus Christus op het wereldtoneel verscheen, predikte Johannes de Doper de boodschap van bekering. Een hele menigte mensen verzamelde zich om hem heen om naar zijn boodschappen te luisteren, die hij predikte in de woestijn. En op zijn uitnodiging om je te bekeren van je zonden en je te laten dopen door onderdompeling, gingen heel wat mensen in. Op zekere dag komt ook Jezus bij Johannes de Doper om Zich te laten dopen door onderdompeling. Wat daar toen gebeurde, hoort u in deze boeiende boodschap.

Johannes 10:10
‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven.’
Mattheüs 3:13-17
13 Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om Zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. 14 Maar Johannes hield hem tegen. ‘Ik moet door U worden gedoopt,’ protesteerde hij, ‘in plaats van U door mij.’ 15 ‘Doe het maar,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte Johannes Hem. 16 Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. 17 Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’
Lukas 18:35-43
35 Niet ver van de stad Jericho zat een blinde man langs de weg te bedelen. 36 Toen hij zoveel mensen hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37 ‘Jezus van Nazareth komt eraan,’ zei men. 38 De man begon onmiddellijk te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 39 De mensen die voor Jezus uit liepen, zeiden tegen hem dat hij zijn mond moest houden. Maar hij trok zich er niets van aan en begon nog harder te schreeuwen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 40 Jezus bleef staan. ‘Breng die blinde man eens bij Mij,’ zei Hij. 41 Hij vroeg hem: ‘Wat wilt u van Mij?’ ‘Here,’ zei de man. ‘Ik wil zo graag weer zien.’ 42 En Jezus zei: ‘Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen.’ 43 De man kon op dat moment weer zien. Hij ging met Jezus mee en prees God. De mensen die het hadden gezien, begonnen ook God te prijzen.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X