zaterdag, oktober 31 EN | BR

Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. – Mattheüs 6:9-10

God heeft ons geschapen om een relatie te hebben met Hem en Hij verlangt ernaar om ons dichter naar Hem toe te trekken. Wij mogen Hem alles vragen. Hij wil u ook Zijn wil voor uw leven laten zien.

1) Vraag Hem om de juiste weg.
Degene die u liefheeft, weet precies wat u nodig hebt. Dus vraag God om van Zijn wil uw wil te maken. ‘Leer mij te doen wat U van mij vraagt. U bent mijn God, de goedheid Zelf. Uw Geest leidt mij op een effen weg’ (Psalm 143:10). Jezus leerde Zijn discipelen om te bidden: ‘Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:10).

2) Volg Jezus na.
Ontdek wie Hij is en wat Hij gezegd en gedaan heeft. Lees in de Bijbel de woorden die Hij sprak en de werken die Hij deed. ‘Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield’ (Efeziërs 5:1-2).

3) Blijf verbonden met het Lichaam van Christus – de Kerk.
Door met anderen om te gaan en op dezelfde weg te lopen, vinden we voeding en bemoediging om Gods wil in ons leven te leren. ‘Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven … Wij moeten elkaar bemoedigen’ (Hebreeën 10:24-25).

4) Wees bereid om te accepteren en op te volgen wat God duidelijk maakt.
De apostel Paulus zei het heel duidelijk: ‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil’ (Romeinen 12:2).

Delen.

Comments are closed.

X