zondag, januari 17 EN | BR

1) Wij kunnen niet oordelen of de bekering van KW echt is of niet!

‘Jezus vertelde nog een gelijkenis. ‘Je kan je het Koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. Een boer zaaide goed graan op zijn land. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op. De knechten gingen naar de boer toe en zeiden: ‘Het veld waar u dat goede graan hebt gezaaid, staat vol onkruid!’ ‘Dat heeft een vijand gedaan,’ zei hij. ‘Zullen wij het onkruid ertussen uittrekken?’ vroegen zij. ‘Nee,’ antwoordde de boer. ‘Want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen.’’ – Mattheüs 13:24-30

Wanneer graan en onkruid de grond uit komt en opgroeit, kun je niet zien wat graan is en wat onkruid is. Je kunt dus ook niet oordelen! Jezus zegt: ‘Aan de vrucht ken je de boom.’ Dat wil zeggen dat je pas na verloop van tijd kunt oordelen of iemand graan of onkruid is.

2) Iedereen in het team van Jezus is voor Jezus, dus ook KW!

‘Het volgende wil ik jullie graag laten weten, beste vrienden: alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangenzit. En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. Die doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. Maar de eersten die ik noemde, spreken over Hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken. Maar wat dan nog? Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt, hetzij vanuit een onoprechte, hetzij vanuit een oprechte houding, en daar ben ik op zichzelf heel blij mee. En mijn blijdschap zal niet minder worden …’ – Filippenzen 1:12-18

Paulus zat in de gevangenis en er waren andere predikers die jaloers waren op de manier waarop God Paulus gebruikte. Zij predikten in vrijheid en lieten dat maar al te graag weten en zien, terwijl Paulus dat niet kon omdat hij in de gevangenis zat. Maar Paulus werd en was niet jaloers. Integendeel! Paulus zegt: ‘Er zijn predikers die prediken met de verkeerde motieven, en er zijn predikers die prediken met de goede motieven. Maar wat dan nog: Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt! En daar gaat het om!’

3) Wees voorzichtig wie je raadgevers zijn!

‘Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is, omdat hij dan weleens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel.’ – 1 Timotheüs 3:6

Alleen omdat KW heel bekend, heel populair en een muzikaal genie is, wil dat niet zeggen dat hij dat in het geestelijke ook is. KW is een pas bekeerde en dus geestelijk nog een baby! Alles wat hij zegt via Twitter, televisie, radio, internet enz. komt van een geestelijke baby.

KW moet nog groeien en zal de komende tijd nog heel veel geestelijke lessen moeten leren. Dit zal gepaard gaan met vallen en opstaan!

GEEF KW de ruimte om dit te doen!

Delen.

Comments are closed.

X