zondag, mei 31 EN | BR

Weet u hoe het moet, broeders en zusters? Als u bijeenkomt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst. De een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn. – 1 Korinthiërs 14:26

Wanneer wij samenkomen, noemen wij dat een samenkomst of dienst. In een samenkomst moet er plaats zijn voor de bediening van Gods dienstknecht, zodat de gemeente onderwijs krijgt en kan groeien. Maar het is ook belangrijk dat de hele gemeente deelneemt. Als u lid bent van een gemeente, bent u geen bezoeker, geen gast, maar lid van het Lichaam van Christus. En het is de bedoeling dat ieder lid deelneemt aan de samenkomst. Omdat de gemeente uit meerdere mensen bestaat, kan het zijn dat deze hyperactief wordt. Omdat iedereen op hetzelfde moment deelneemt, kan het wel eens chaotisch worden.

Orde in de gemeente

Paulus geeft ons meer licht over deze dingen in zijn brieven aan de gemeente in Korinthe. Korinthe was een jonge gemeente met heel veel activiteiten. Daarom hadden ze hulp nodig met de orde van de dienst. Ze moesten leren hoe zo’n samenkomst moest verlopen, want ze waren pas bekeerd. Er waren gaven van de Geest in de gemeente, maar ze wisten niet aan welke gave ze prioriteit moesten geven.

Ook hadden ze weinig ervaring in het omgaan met nieuwe gemeenteleden. Ze wisten niet hoe ze bepaalde meningsverschillen moesten oplossen enz. Paulus wilde hen helpen. Omdat hij schrijft en uitlegt hoe alles in het werk moet gaan, hebben wij kennis gekregen over deze zaken. Paulus laat weten dat ‘het wel opbouwend moet zijn’ (1 Korinthiërs 14:26) en in 1 Korinthiërs 14:40 zegt hij: ‘Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan.’ Niemand mag er een privéagenda op nahouden. Laten wij leven zoals de eerste gemeente deed. ‘Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed’ (Handelingen 2:42).

Delen.

Comments are closed.

X