zondag, mei 31 EN | BR

Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. – Hebreeën 4:12

God wil dat we het goede leven zullen hebben, want Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven’ (Johannes 10:10). En om van dat goede leven te genieten is het erg belangrijk dat ons geloof gebaseerd is op het vaste geloof dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is! Datgene wat de Bijbel leert, heeft God gesproken. Als u dat niet gelooft, kunnen we niet verder!

God spreekt door Zijn Woord

Ik geloof dat de Bijbel waar is vanwege de inhoud. God spreekt tot ons vanuit Zijn Woord. U moet kennis krijgen van het Woord. God zegt: ‘Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent’ (Hosea 4:6). Als u de Bijbel leert kennen, gaat u geloven.

Geïnspireerd door de Heilige Geest

De Bijbel is geschreven door herders, politici, prinsen, koningen, dichters, dokters, profeten. Mensen uit verschillende lagen van de maatschappij, allerlei culturen en achtergronden, tijdens een periode van 2.000 jaar. De 66 boeken van de Bijbel gaan over verschillende onderwerpen, zoals geschiedenis, poëzie, profetie, spreuken enz. Zo veel verschillende schrijvers, zo veel verschillende boeken, en toch een boek vol harmonie. Alle boeken hebben hetzelfde doel, dezelfde leer: een plan van liefde, een plan van redding, een plan van geloof. Hoe is het mogelijk dat alle 40 schrijvers zo eensgezind waren? Al deze mensen waren geïnspireerd door de Heilige Geest van God, die altijd door alle eeuwen heen dezelfde is. Dat is de reden voor de harmonie. Nog nooit heeft iemand kunnen bewijzen dat de Bijbel niet waar is.

Daarom zeg ik u: Laat u vervullen met het Woord van God. Lees uw Bijbel – de Waarheid – elke dag. Laat de Bijbel een centrale plaats innemen in uw leven. De Bijbel geeft het antwoord op al uw problemen. Ga God meer zoeken, en u zult zien dat Hij Zich meer en meer aan u laat zien.

Delen.

Comments are closed.

X