woensdag, juli 28 EN | BR

Voel je je gebroken en verslagen? Heeft het leven je veel pijn en verdriet bezorgd, waardoor je gewoon niet voorwaarts kunt gaan? Krijg vandaag nieuwe moed door dit ontroerende verhaal uit het leven van Jakob uit de Bijbel. Hij was vastbesloten om al treurend te sterven, maar God genas en herstelde Jakob en zijn familie.

De Geneesheer van gebroken harten
Overal om ons heen zijn er mensen met pijn en verdriet. Veel gezinnen weten niet wat te doen met de gebroken stukken van hun leven. Vooral jongeren hebben al zoveel meegemaakt en daarom hebben zij veel vragen. ‘Hoe kan ik weten dat God echt leeft?’ ‘Vindt Hij mij echt belangrijk?’ ‘Waar was God toen mijn vader mij verliet?’ ‘Waar was God toen mijn moeder onverwachts stierf?’

Overal om ons heen zien we de gevolgen van de zonde. We hebben zeker ook niet het antwoord op alle vragen, maar één ding is zeker: een liefdevolle Vader wil met ons zijn en ons bemoedigen en troosten. Hij is ook de Geneesheer van gebroken harten en levens.

Het verdriet van Jakob
Ik lees in de Bijbel over een vader die veel verdriet had meegemaakt in zijn gezin, maar ook Gods grote genade en wonderen in zijn leven had ervaren. Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 37 tot en met 50.

Jakob had een groot gezin. Er was verdeeldheid onder zijn zonen. Dit zorgde ervoor dat de broers Jozef in een put gooiden en verkochten als slaaf naar Egypte. De broers slachtten een geitje en doopten Jozefs mantel in het bloed. Zij stuurden zijn mantel naar hun vader, met de boodschap of hij deze herkende. De zonen bedrogen hun vader, net zoals Jakob vroeger zijn vader bedrogen had.

Jakob herkende de mantel van zijn geliefde zoon Jozef en nam aan dat een wild dier hem verscheurd had. Het zag er inderdaad hopeloos uit. Maar Jakob wist niet dat zijn zoon levend was en dat God hem aan het voorbereiden was voor Zijn plannen.

Wat een geweldige bemoediging, ook als jij te maken hebt met de gebroken stukken van je leven. Het is alsof je steeds wordt geconfronteerd met de hopeloze feiten. Dit doet mij denken aan onze generatie. Er zijn zoveel mensen wier leven kapot is door de gevolgen van de zonde. Zonder Jezus ziet het er inderdaad hopeloos uit! Maar in Jezus ligt de hoop voor genezing en herstel, ook voor jou!

Hij schrijft de hoofdstukken van jouw leven en vraagt of jij Hem in alles wilt vertrouwen en de pen wilt toevertrouwen in Zijn handen. Jouw verhaal is nog niet af. Het is net als toen Jezus aan het kruis hing. Het leek alsof het voorbij was en droevig zou eindigen. Maar het verhaal was nog niet klaar en de Vader was bezig om de grootste overwinning te beschrijven voor jou en voor mij!

Nieuw Leven Magazine April 2021

Delen.

Comments are closed.

X