dinsdag, februari 19 EN | BR

God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. – Genesis 1:27

Om iets te creëren heb je voorstellingsvermogen nodig, dat wil zeggen: je kunt je iets inbeelden wat er nog niet is – dat deed God ook. Hij zei: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken.’ In Zijn gedachten stelde Hij Zich een beeld voor dat op Hem zou lijken, maar dat er nog niet was. We staan er misschien nooit bij stil, maar dit is een Goddelijke eigenschap. Een beeldhouwer ziet in die klomp klei, in dat stuk steen, al het beeld dat hij wil maken – en dat is iets Goddelijks in hem. Een kunstschilder ziet, voordat hij zijn penseel pakt, wat hij gaat schilderen. Een musicus kan zijn muziek schrijven en spelen waarvan hij tevoren de klanken in zijn gedachten hoort. Dat legt God in die mens. Wij mensen zijn in staat om in onze gedachten een beeld, een idee, te hebben van iets wat nog gemaakt moet worden.

Verkeerd voorstellingsvermogen

Dit voorstellingsvermogen kan ook heel gevaarlijk zijn. God heeft dat in ons gelegd, zodat wij het ten goede zullen gebruiken. Maar sinds de tijd dat de mens corrupt werd, wordt het ook door de boze gebruikt. Want hierdoor komen bij mensen, zoals terroristen, ingewikkelde, boze plannen op die ze soms jaren later ten uitvoer brengen. Atoomwapens werden uitgedacht; die waren er niet zomaar ineens. De gedachten van een mens kunnen ook van de boze komen.

Creativiteit is door God in de mens gelegd

Genesis 1:27 zegt dat deze eigenschap van creativiteit door God in de mens is gelegd. Ziet u, God knutselde niet zomaar de mens in elkaar. Nee, de mens, met ziel en geest, is zó superieur gemaakt, omdat God daarover heeft nagedacht. Hij schiep de mens met veel liefde. Alles in ons lichaam werkt perfect. Denk alleen maar aan onze hersenen, onze organen: alles is op ingenieuze wijze door God gemaakt! Hoe dwaas om te geloven dat de mens is ontstaan uit een oerslijmpje. Die arme wetenschappers zijn het spoor helemaal bijster met hun evolutieleer.

Delen.

Comments are closed.

X