woensdag, maart 3 EN | BR

De Bijbel vertelt ons niets over vaccinaties en virussen. Dat kan ook niet, want in die tijd was daar nog geen enkele sprake van, laat staan kennis. Wel spreekt de Bijbel over allerlei ziekten en kwalen, zoals doofheid, blindheid, verlamdheid, giftige slangenbeten, waaraan je onherroepelijk stierf. En een van de meest dodelijke ziekten van die tijd: melaatsheid. Wanneer je melaats was, werd je uit je familie en buiten de stad verbannen en stierf je een eenzame, verschrikkelijke en pijnlijke dood. Nu leert de Bijbel ons om altijd eerst met al onze noden, zorgen, lasten, moeilijkheden en problemen naar God te gaan en bij ziekten ons te laten zalven met olie.

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven.’ Jakobus 5:14

Normaal gesproken is het zalven met olie geen probleem. Maar door de besmettelijkheid van het coronavirus, moeten we hier heel voorzichtig mee omgaan. Wat we in ieder geval nergens in de Bijbel lezen, is een verbod op geneeskundige handelingen. Integendeel, we zien duidelijke voorbeelden waarbij God geneeskundige handelingen juist aanraadt.

Jezus zegt het zo:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degenen die Gods wil al doen.’ Marcus 2:17

Natuurlijk ligt hier de nadruk op het feit dat Jezus gekomen is om de mens te redden van hun zonden. Dat was Zijn doel en focus. Toch benoemt Hij hier de grote nood dat zieke en zwakke mensen wel eens in hun leven een dokter en geneeskundige hulp nodig hebben.

Dit is precies waar vandaag vaccinatie onder valt!

Vaccinatie is een vorm van geneeskunde op grote schaal en geneeskundige hulp is een vorm van zorghulp. Artsen schrijven ons supplementen voor om het lichaam na een ziekte te versterken of zelfs om ziekten en kwalen te voorkomen. Deze zorghulp zien we ook in het geven van bepaalde voedsel en drank tijdens zwakheid.

Nadat Jezus de dochter van Jaïrus had genezen, zei Hij tegen de ouders dat ze het meisje iets te eten moesten geven (Marcus 5:43). Toen Elia oververmoeid onder de braamstruik op zijn dood lag te wachten, raakte een engel hem aan en zei dat hij iets moest eten en drinken. Dat voedsel gaf hem kracht om 40 dagen door de woestijn heen te reizen (1 Koningen 19:5-8). Tegen Timotheüs zei Paulus: ‘Je moet niet alleen water drinken, maar ook af en toe wat wijn. Dat is goed voor je maag, omdat je zo vaak ziek bent’ (1 Timotheüs 5:23). Denk ook nog even aan het verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Hij bracht de zwaar gewonde man naar de ziekenboeg om verzorgd te worden en betaalde bovendien alle rekeningen (Lucas 10:25-37).

Er zijn dus genoeg Bijbelse voorbeelden die aangeven dat het geven en gebruik van supplementen en geneeskundige hulp niet tegen de Bijbel ingaat. Het is juist een van God gegeven iets. In dit licht mogen we ook het vaccineren zien. Misschien zeg je: ‘David, ik ben blij om in ieder geval te weten dat, als ik mij laat vaccineren, het niet tegen God en Zijn Woord ingaat en dat ik niet bang hoef te zijn. Maar ik heb wel een paar vragen.’ Met de hulp van een bevriende arts in opleiding en natuurlijk alles wat je kunt vinden op het internet, zal ik proberen antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen.

1) HET VIRUS

Het nieuwe virus heet eigenlijk in vaktermen: SARS-CoV-2. Het behoort tot de coronavirussen. Het is sterk vergelijkbaar met het griepvirus, omdat ze erg op elkaar lijken. Het is, net als de griep, erg besmettelijk. Maar je bent pas besmettelijk als je de ziekte hebt die het veroorzaakt: COVID-19.

2) HET VACCIN

Kabinet rekent op bijna 22 miljoen vaccins in eerste half jaar 2021

Nederland kan in het eerste half jaar van 2021 bijna 22 miljoen doses vaccin verwachten. Bijna de helft daarvan moet van AstraZeneca komen. Van de vaccins van BioNTech/Pfizer en Janssen heeft Nederland in totaal 4 miljoen doses extra aangekocht.

In het eerste kwartaal rekent het kabinet op 7,7 miljoen doses, waarvan AstraZeneca er 4,5 miljoen zou moeten leveren. Van het vaccin van BioNTech/Pfizer, het eerste vaccin dat Nederland geleverd krijgt, worden in de eerste 3 maanden van 2021 2,2 miljoen doses verwacht, van Moderna 390.000 en van het Duitse CureVac 600.000. Overigens bieden al deze vaccins pas bescherming na 2 prikken, wat betekent dat er in het eerste kwartaal maximaal 3,85 miljoen Nederlanders zouden kunnen worden gevaccineerd.

Er is wel een belangrijke ‘maar’: de vaccins moeten allemaal nog door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA worden goedgekeurd. Voor BioNTech/Pfizer staat die beoordeling gepland voor 29 december, voor Moderna voor 12 januari. Voor de andere vaccins is nog geen datum bekend.

Tabel in de kamerbrief van minister Hugo de Jonge

Tweede kwartaal: 14 miljoen vaccins

Ook voor de rest van 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid al een planning gemaakt. Voor het tweede kwartaal worden in totaal 14 miljoen vaccins verwacht. Daarvan zijn er 5,2 miljoen van AstraZeneca, maar ook het vaccin van Janssen uit Leiden doet dan zijn intrede met 3 miljoen doses. Van het vaccin van Janssen is wellicht 1 dosis per persoon al voldoende voor bescherming, maar dat wordt nog onderzocht.

In het derde kwartaal, als er in totaal 20,6 miljoen doses naar Nederland zouden moeten komen, is Janssen zelfs hofleverancier met 6 miljoen vaccins. Sanofi-GSK zou er dan 5,85 miljoen moeten leveren. Dat doet de Frans-Britse combinatie ook in het vierde kwartaal, als er in totaal 13,5 miljoen doses vaccin verwacht worden. In het eerste kwartaal van 2022 komen er tenslotte nog 2,2 miljoen, allemaal van CureVac.

Extra ingekocht

Alle bovengenoemde vaccins zijn centraal door de Europese Commissie ingekocht en worden op basis van inwonersaantal gelijk over de EU-lidstaten verdeeld. Een land kan er echter van afzien om van een vaccin gebruik te maken. Daarom heeft Nederland kans gezien om 4 miljoen extra vaccins in te kopen, 3,4 doses van Janssen en 600.000 van BioNTech/Pfizer, schrijft minister De Jonge in de Kamerbrief. Ook heeft Nederland besloten om gebruik te maken van de contractuele optie op Moderna-vaccins. Dat betekent dat er niet 3,1 miljoen, maar in totaal 6,2 miljoen doses afgenomen zullen worden. ‘Met deze handelswijze bouwen we sneller de door ons gewenste vaccinportfolio op. De hiermee gemoeide uitgaven passen binnen het hiervoor eerder toegewezen budget van 700 miljoen euro’, schrijft De Jonge.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is het eerste vaccin dat Nederland geleverd krijgt. Dit is een mRNA-vaccin.

3) WAT IS MRNA?

Messenger-RNA is een eiwit dat cellen gebruiken als code om andere eiwitten te produceren. De eiwitten uit het Pfizer-vaccin komen niet uit het virus, maar zijn nagemaakt in het lab.

4) WAT DOET DAT VACCIN?

Het zorgt ervoor dat speciale cellen een op zichzelf onschadelijk eiwit gaan aanmaken dat het coronavirus ook heeft. Onze weerstandcellen zien dit dan als een bedreiging en gaan antistoffen aanmaken, tegen (wat zij denken) het coronavirus. Dit gebeurt dus zonder dat we met het daadwerkelijke coronavirus in contact zijn gekomen. Deze antistoffen, die we niet van nature hebben, zijn nodig voor het bestrijden van het echte virus bij een besmetting.

5) WAT GEBEURT ER MET DE INGEBRACHTE MRNA-STRENG?

Deze is een paar dagen actief en vervalt daarna snel. Dit stukje RNA verandert niets aan onze eigen ‘blueprint’, ofwel DNA.

6) HOE KAN HET DAT DE VACCINS ZO SNEL ONTWIKKELD WORDEN?

Dat komt omdat de bovengenoemde vaccins gebaseerd zijn op bestaande technieken, die bij andere ziektes al uitgebreid getest zijn. Denk aan het griepvirus en andere bekende virussen waarvoor we al jaren gevaccineerd worden. Hierdoor zijn de gewoonlijk langdurige onderzoeken naar de veiligheid (dierproeven bijvoorbeeld) niet meer nodig. Dit scheelt heel veel kostbare tijd!

Ook proberen wetenschappers op allerlei manieren tijd te winnen, zonder in te leveren op veiligheid of de juiste stappen. Een voorbeeld is de zogenaamde ‘interactieve beoordelingen’ en ‘versnelde beoordelingen’. Resultaten worden tussentijds al beoordeeld, zonder te wachten tot het einde van het hele onderzoek. Dat wil zeggen: stap A wordt beoordeeld en bij goedkeuring begint meteen stap B enzovoorts. In plaats van stappen A t/m Z te onderzoeken en pas aan het einde het hele proces te beoordelen. Natuurlijk is er ook vanuit politieke en economische standpunten een enorme stuwkracht om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen.

7) WAAROM VACCINEREN OP GROTE SCHAAL?

Een van de meest belangrijke redenen om je te laten vaccineren is de volks- of groepsimmuniteit. Wanneer een groot gedeelte van een groep, gemeenschap of volk gevaccineerd en immuun is voor een virus, zorgt dat ervoor dat degenen die niet gevaccineerd zijn, ook beschermd worden. Denk aan baby’s, kinderen of mensen die door een aandoening het vaccin niet mogen krijgen. De groepsimmuniteit in Nederland voor de mazelen is hiervan een goed voorbeeld. Omdat meer dan 93% van de mensen in Nederland hiervoor gevaccineerd zijn, heeft dit virus weinig tot geen kans om te verspreiden en zo de niet gevaccineerde kwetsbaren te besmetten. Bij het coronavirus denken volksgezondheidsexperts dat ten minste 70% van de bevolking gevaccineerd moet zijn, willen we een groepsimmuniteit bereiken.

8) IS HET VACCIN VEILIG GENOEG OM MIJ TE LATEN VACCINEREN?

Elk vaccin dat in Nederland op de markt komt, moet minstens door drie fases gaan en bestempeld worden als veilig.

– Fase 1: Er wordt in een kleine groep vrijwilligers getest op bijwerkingen, afweerreactie en de tolerantie voor het vaccin. Kortom, de algehele veiligheid.

– Fase 2: Een herhaling van fase 1 op iets grotere schaal, met de nadruk op de dosering en eventuele boosters (het opnieuw toedienen van hetzelfde vaccin na de eerste dosering).

– Fase 3: Er wordt op grote schaal getest om de eerdere goede resultaten te bevestigen.

Op dit moment zijn de vaccins BioNtech/Pfizer en AstraZeneca net door fase 3 gegaan, wat nu beoordeeld wordt. De resultaten tot nu toe zijn meer dan veelbelovend! 95% van de mensen die dit vaccin hebben gehad en blootgesteld zijn aan het virus, hebben geen COVID-19 ontwikkeld! Instanties van volksgezondheid waren al blij geweest met 50%. Sommigen van de gevaccineerde mensen hebben bekende milde bijwerkingen gemeld, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en griepverschijnselen. Dit heeft als reden dat iedereen uniek is en ook de weerstand tussen mensen verschilt.

9) ZIJN ER LANGE TERMIJN RISICO’S AAN HET VACCIN?

Wij hebben hiervoor natuurlijk geen gegevens, aangezien het vaccin pas een aantal maanden geleden is doorontwikkeld en getest. Maar er is geen reden om te denken dat deze vaccins op lange termijn schadelijk zijn. Vooral omdat de productie van deze vaccins leunen op al gebruikte en bekende vaccins en bijwerkingen van vaccins meestal maar van korte duur zijn. Helaas doen al decennialang verhalen de ronde over allerlei negatieve gevolgen van vaccins op lange termijn. Dit heeft meerdere redenen. Toen vaccins nog redelijk nieuw waren, gebeurde het testen van vaccins niet zo zorgvuldig als tegenwoordig. Het is wel eens gebeurd dat er stoffen in vaccins zaten die op lange termijn niet goed waren voor het lichaam. Maar dit wordt al lang door de strenge veiligheidsregels voorkomen.

Je moet het zo zien: veel mensen verven vandaag hun huis, ook al zat er vroeger giftig lood in de verf. Doordat we ontdekt hebben dat dit lood niet goed voor ons is, is het vervangen door andere stoffen die niet schadelijk zijn. Dat hebben we ook gedaan met loden waterleidingen en veel andere dingen. Hetzelfde geldt voor de wetenschap, en in dit geval de ontwikkelaars van vaccins.

10) VACCINATIE, ZWANGERSCHAP EN VRUCHTBAARHEID

Het wordt sterk afgeraden om het vaccin te nemen als je zwanger bent, borstvoeding geeft of drie maanden voordat je zwanger raakt of wilt worden. De reden is dat er te weinig bekend is over het effect van deze techniek op de foetus of baby. Over vruchtbaarheid is ook niets bekend bij deze vaccins. Wel is het zo dat soortgelijke vaccins geen effect hebben op vruchtbaarheid. Als je dus zwanger bent of op korte termijn wilt worden of borstvoeding geeft, dan geldt de regel: geen vaccin!

11) DOSERING EN WERKZAME PERIODE

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat we 2 doseringen nodig hebben bij het BioNTech/Pfizer-vaccin om volledige bescherming te krijgen. Zoals eerder gezegd, wordt de werkzame stof na een paar dagen vanzelf afgebroken. Over de dan ontwikkelde antistoffen is nog niet bekend hoelang deze in het lichaam blijven. Aangezien de gewone griep veel lijkt op COVID-19 en beide virussen RNA gebruiken om ziek te maken, wordt verwacht dat de bekende 1-jarige immuniteit voor griep ook voor het coronavirus aannemelijk is.

12) AFWACHTEN OF VACCINEREN?

Met de huidige verwachte hoeveelheid vaccins tot onze beschikking, zal een grote groep mensen sowieso moeten wachten op het vaccin. Voor Nederland geldt nu dat zorgprofessionals, kwetsbare ouderen (60+) en risicogroepen voorrang krijgen. Afwachten is niet nodig en wordt, vanwege de groepsimmuniteit, zelfs afgeraden. Bijwerkingen zijn namelijk al bekend.

TOT SLOT: VACCINEREN WEL/NIET?

Wanneer je gevoelig bent voor allerlei complottheorieën, word je geleefd door twijfel en de onzekerheden van deze wereld. Daardoor weet je nooit echt wat je wel of niet moet doen. Maar wij hebben de Bijbel, die zegt:

‘Gods Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ – Psalm 119:105 

Vaccinatie is, zoals eerder gezegd, een vorm van geneeskunde op grote schaal om groepsimmuniteit te bereiken. Wat ben ik blij dat we vandaag onze kinderen kunnen inenten tegen ziekten als de bof, difterie, hepatitis B, kinkhoest, mazelen, pokken, meningokokken, polio, rodehond, tetanus, enzovoort. Hoeveel kinderen zijn er door de tijd heen, toen er nog geen vaccins waren, niet door deze verschrikkelijke ziekten gestorven. Denk ook even, wanneer je naar bepaalde landen gaat, aan de vaccinaties tegen ziekten als malaria, tyfus, cholera, pest, geelzucht, tuberculose, enzovoort. Wat een ongelooflijk leed, pijn en verdriet hebben al deze afschuwelijke ziekten door de jaren heen in de wereld gebracht. Totdat er medicijnen en vaccins kwamen! Dat er veel onderzoek is gedaan en er veel geld in is gestoken om een vaccin tegen deze infectieziekten te ontwikkelen, is toch een zegen waarvoor we God en de wetenschap vandaag alleen maar kunnen danken. Hoeveel levens hebben die vaccins niet gered!  

We mogen dankbaar zijn voor ons geweldige RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met al haar deskundigheid. Zij coördineert vanuit de overheid de vele vaccinatieprogramma’s tegen al die nare ziekten, waardoor mijn vrouw, onze kinderen, kleinkinderen en ik zijn ingeënt. Wat een zegen dat ik jaren geleden naar het ziekenhuis kon gaan, toen ik vanuit India terugkeerde en buiktyfus bleek te hebben. Meteen werd ik met alle zorg in quarantaine geplaatst en behandeld met medicijnen tegen tyfus, waardoor ik helemaal beter werd. Het zorgpersoneel was strikt, maar altijd behulpzaam en vriendelijk. Ik ben hen altijd dankbaar!

In dit licht moeten we vandaag God en de wetenschap ook dankbaar zijn voor de vaccins die ontwikkeld zijn tegen die verschrikkelijke COVID-19 ziekte. Binnenkort mag je dankbaar gebruikmaken van het moment dat het vaccin wordt aangeboden. Zo kun je je wapenen tegen dat piepkleine, microscopische diertje dat de hele wereld in slechts één moment heeft platgelegd en zoveel schade, dood en verderf heeft gebracht.

Op grond van de Bijbel hoef je het vaccineren niet te laten!

Delen.

Comments are closed.

X