donderdag, mei 13 EN | BR

De Bijbel vertelt ons niets over vaccinaties en virussen. Dat kan ook niet, want in die tijd was daar nog geen enkele sprake van, laat staan kennis. Wel spreekt de Bijbel over allerlei ziekten en kwalen, zoals doofheid, blindheid, verlamdheid, giftige slangenbeten, waaraan je onherroepelijk stierf. En een van de meest dodelijke ziekten van die tijd: melaatsheid. Wanneer je melaats was, werd je uit je familie en buiten de stad verbannen en stierf je een eenzame, verschrikkelijke en pijnlijke dood. Nu leert de Bijbel ons om altijd eerst met al onze noden, zorgen, lasten, moeilijkheden en problemen naar God te gaan en bij ziekten ons te laten zalven met olie.

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven.’ Jakobus 5:14

Normaal gesproken is het zalven met olie geen probleem. Maar door de besmettelijkheid van het coronavirus, moeten we hier heel voorzichtig mee omgaan. Wat we in ieder geval nergens in de Bijbel lezen, is een verbod op geneeskundige handelingen. Integendeel, we zien duidelijke voorbeelden waarbij God geneeskundige handelingen juist aanraadt.

Jezus zegt het zo:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degenen die Gods wil al doen.’ Marcus 2:17

Natuurlijk ligt hier de nadruk op het feit dat Jezus gekomen is om de mens te redden van hun zonden. Dat was Zijn doel en focus. Toch benoemt Hij hier de grote nood dat zieke en zwakke mensen wel eens in hun leven een dokter en geneeskundige hulp nodig hebben.

Dit is precies waar vandaag vaccinatie onder valt!

Vaccinatie is een vorm van geneeskunde op grote schaal en geneeskundige hulp is een vorm van zorghulp. Artsen schrijven ons supplementen voor om het lichaam na een ziekte te versterken of zelfs om ziekten en kwalen te voorkomen. Deze zorghulp zien we ook in het geven van bepaalde voedsel en drank tijdens zwakheid.

Nadat Jezus de dochter van Jaïrus had genezen, zei Hij tegen de ouders dat ze het meisje iets te eten moesten geven (Marcus 5:43). Toen Elia oververmoeid onder de braamstruik op zijn dood lag te wachten, raakte een engel hem aan en zei dat hij iets moest eten en drinken. Dat voedsel gaf hem kracht om 40 dagen door de woestijn heen te reizen (1 Koningen 19:5-8). Tegen Timotheüs zei Paulus: ‘Je moet niet alleen water drinken, maar ook af en toe wat wijn. Dat is goed voor je maag, omdat je zo vaak ziek bent’ (1 Timotheüs 5:23). Denk ook nog even aan het verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Hij bracht de zwaar gewonde man naar de ziekenboeg om verzorgd te worden en betaalde bovendien alle rekeningen (Lucas 10:25-37).

Er zijn dus genoeg Bijbelse voorbeelden die aangeven dat het geven en gebruik van supplementen en geneeskundige hulp niet tegen de Bijbel ingaat. Het is juist een van God gegeven iets. In dit licht mogen we ook het vaccineren zien. Misschien zeg je: ‘David, ik ben blij om in ieder geval te weten dat, als ik mij laat vaccineren, het niet tegen God en Zijn Woord ingaat en dat ik niet bang hoef te zijn. Maar ik heb wel een paar vragen.’ Met de hulp van een bevriende arts in opleiding en natuurlijk alles wat je kunt vinden op het internet, zal ik proberen antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen.

1) HET VIRUS

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Het nieuwe virus heet eigenlijk in vaktermen: SARS-CoV-2. Het is sterk vergelijkbaar met het griepvirus, omdat ze erg op elkaar lijken. Het is, net als de griep, erg besmettelijk. Maar je bent pas besmettelijk als je de ziekte hebt die het veroorzaakt: COVID-19.

2) HOE WORDT HET VERSPREID?

Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

3) WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?

COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste mensen die besmet raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden.

De meest voorkomende symptomen:

 • Koorts
 • Droge hoest
 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • Pijn in het lichaam
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Bindvliesontsteking
 • Hoofdpijn
 • Aangetast smaak- of reukvermogen
 • Huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

4) HET VACCIN?

Er zijn inmiddels enkele vaccins goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Op dit moment worden in Nederland drie vaccins tegen corona gebruikt:

 • BioNTech/Pfizer
 • Moderna
 • AstraZeneca

5) HOE WERKEN VACCINS IN HET ALGEMEEN?

Het afweersysteem in ons lichaam beschermt ons tegen allerlei ziekten. Onder andere tegen infectieziekten die door een virus of bacterie worden veroorzaakt. Veel infectieziekten kun je maar één keer krijgen. Of je wordt de tweede keer minder ziek.

Dit komt doordat je afweersysteem onthoudt door welk virus of welke bacterie je eerder ziek bent geworden en afweerstoffen gaat maken als je er later weer mee besmet wordt. 

Bij vaccinatie wordt gebruikgemaakt van dat geheugen van het afweersysteem. Door het toedienen van een vaccin wordt een besmetting met een virus of bacterie in je lichaam nagebootst. Maar zonder dat je er ziek van wordt. Het afweersysteem gaat wel antistoffen maken en onthoudt waardoor je ‘besmet’ raakte. Hierdoor ben je beschermd als je later met het echte virus of de bacterie in contact komt.

6) HOE WERKEN DE CORONAVACCINS? 

 • De vaccins van BioNTech/Pfizer en van Moderna zijn RNA-vaccins. In deze RNA-vaccins zit een vetbolletje met daarin een instructie (code) die ervoor zorgt dat je cellen spike-eiwitten gaan maken. Dit zijn de uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus. Het afweersysteem herkent deze spike-eiwitten als lichaamsvreemd en gaat antistoffen maken.
 • De vaccins van AstraZeneca zijn vectorvaccins. In deze vectorvaccins zit een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus (dat zich niet kan vermenigvuldigen) met daarin een instructie (code) die ervoor zorgt dat je cellen spike-eiwitten gaan maken. Net als bij de RNA-vaccins reageert het afweersysteem door antistoffen aan te maken.

7) DE EFFECTIVITEIT

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. De vaccins zijn ook erg effectief bij volwassenen van 65 jaar en ouder. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Het vaccin van AstraZeneca is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Als er meer tijd zit tussen de eerste en tweede prik van AstraZeneca is de bescherming beter. Uit de onderzoeken blijkt dat AstraZeneca net zo goed beschermt als Moderna en Pfizer tegen ernstige klachten als gevolg van COVID-19. Het meeste onderzoek bij AstraZeneca is gedaan bij personen tussen de 18 en 55 jaar, maar de Gezondheidsraad verwacht dat het vaccin ook goed werkt bij oudere personen en adviseert om de groep van 60 tot en met 64 jaar nu als eerste met dit vaccin te vaccineren.

8) DE VEILIGHEID 

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

9) DE GOEDKEURING

De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daarover oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden.

10) DE SNELLE ONTWIKKELING

Coronavaccins zijn snel ontwikkeld door verschillende fabrikanten. Dit heeft een paar redenen:

 • Wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende coronavaccins. Ook wordt er veel kennis gedeeld.
 • Veel onderzoeken vinden op hetzelfde moment plaats. En niet na elkaar. Dat scheelt tijd.
 • Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook beoordelen zij de resultaten tussendoor.

11) WAAROM OP GROTE SCHAAL?

Een van de meest belangrijke redenen om je te laten vaccineren is de volks- of groepsimmuniteit. Wanneer een groot gedeelte van een groep, gemeenschap of volk gevaccineerd en immuun is voor een virus, zorgt dat ervoor dat degenen die niet gevaccineerd zijn, ook beschermd worden.

Denk aan baby’s, kinderen of mensen die door een aandoening het vaccin niet mogen krijgen.

De groepsimmuniteit in Nederland voor de mazelen is hiervan een goed voorbeeld. Omdat meer dan 93% van de mensen in Nederland hiervoor gevaccineerd zijn, heeft dit virus weinig tot geen kans om te verspreiden en zo de niet gevaccineerde kwetsbaren te besmetten. Bij het coronavirus denken volksgezondheidsexperts dat ten minste 70% van de bevolking gevaccineerd moet zijn, willen we een groepsimmuniteit bereiken.

12) LANGE TERMIJN RISICO’S

Wij hebben hiervoor natuurlijk geen gegevens, aangezien het vaccin pas een aantal maanden geleden is doorontwikkeld en getest. Maar er is geen reden om te denken dat deze vaccins op lange termijn schadelijk zijn. Vooral omdat de productie van deze vaccins leunen op al gebruikte en bekende vaccins en bijwerkingen van vaccins meestal maar van korte duur zijn.

Helaas doen al decennialang allerlei verhalen de ronde over allerlei negatieve gevolgen van vaccins op lange termijn. Dit heeft meerdere redenen. Toen vaccins nog redelijk nieuw waren, gebeurde het testen van vaccins niet zo zorgvuldig als tegenwoordig. Het is wel eens gebeurd dat er stoffen in vaccins zaten die op lange termijn niet goed waren voor het lichaam. Maar dit wordt al lang door de strenge veiligheidsregels voorkomen.

Je moet het zo zien: veel mensen verven vandaag hun huis, ook al zat er vroeger giftig lood in de verf. Doordat we ontdekt hebben dat dit lood niet goed voor ons is, is het vervangen door andere stoffen die niet schadelijk zijn. Dat hebben we ook gedaan met loden waterleidingen en veel andere dingen. Hetzelfde geldt voor de wetenschap, en in dit geval de ontwikkelaars van vaccins.

13) ZWANGERSCHAP EN VRUCHTBAARHEID

Het wordt afgeraden om het vaccin te nemen als je zwanger bent, borstvoeding geeft of drie maanden voordat je zwanger raakt of wilt worden. De reden is dat er te weinig bekend is over het effect van deze techniek op de foetus of baby. Over vruchtbaarheid is ook niets bekend bij deze vaccins. Wel is het zo dat soortgelijke vaccins geen effect hebben op vruchtbaarheid. Als je dus zwanger bent of op korte termijn wilt worden of borstvoeding geeft, dan geldt de regel: geen vaccin!

14) DOSERING EN WERKZAME PERIODE

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat we 2 doseringen nodig hebben bij het BioNTech/Pfizer-vaccin om volledige bescherming te krijgen. Zoals eerder gezegd, wordt de werkzame stof na een paar dagen vanzelf afgebroken. Over de dan ontwikkelde antistoffen is nog niet bekend hoelang deze in het lichaam blijven. Aangezien de gewone griep veel lijkt op COVID-19 en beide virussen RNA gebruiken om ziek te maken, wordt verwacht dat de bekende 1-jarige immuniteit voor griep ook voor het coronavirus aannemelijk is.

15) AFWACHTEN OF VACCINEREN?

Met de huidige verwachte hoeveelheid vaccins tot onze beschikking, zal een grote groep mensen sowieso moeten wachten op het vaccin. Voor Nederland geldt nu dat zorgprofessionals, kwetsbare ouderen (60+) en risicogroepen voorrang krijgen. Afwachten is niet nodig en wordt, vanwege de groepsimmuniteit, zelfs afgeraden.

16) WIE IS WANNEER AAN DE BEURT?

 1. Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
 2. Medewerkers acute zorg
 3. Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in instellingen
 4. Bewoners kleinschalige woonvormen
 5. Medewerkers gehandicaptenzorg
 6. Medewerkers wijkverpleging en Wmo
 7. Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
 8. Mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie
 9. Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
 10. Mensen van 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie, van oud naar jong

17) IS VACCINEREN VERPLICHT?

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer verspreiden. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om jou heen.

TOT SLOT: VACCINEREN WEL/NIET?

Wanneer je gevoelig bent voor allerlei complottheorieën, word je geleefd door twijfel en de onzekerheden van deze wereld. Daardoor weet je nooit echt wat je wel of niet moet doen. Maar wij hebben de Bijbel, die zegt:

‘Gods Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ – Psalm 119:105

Vaccinatie is, zoals eerder gezegd, een vorm van geneeskunde op grote schaal om groepsimmuniteit te bereiken. Wat ben ik blij dat we vandaag onze kinderen kunnen inenten tegen ziekten als de bof, difterie, hepatitis B, kinkhoest, mazelen, pokken, meningokokken, polio, rodehond, tetanus, enzovoort. Hoeveel kinderen zijn er door de tijd heen, toen er nog geen vaccins waren, niet door deze verschrikkelijke ziekten gestorven. Denk ook even, wanneer je naar bepaalde landen gaat, aan de vaccinaties tegen ziekten als malaria, tyfus, cholera, pest, geelzucht, tuberculose, enzovoort. Wat een ongelooflijk leed, pijn en verdriet hebben al deze afschuwelijke ziekten door de jaren heen in de wereld gebracht. Totdat er medicijnen en vaccins kwamen! Dat er veel onderzoek is gedaan en er veel geld in is gestoken om een vaccin tegen deze infectieziekten te ontwikkelen, is toch een zegen waarvoor we God en de wetenschap vandaag alleen maar kunnen danken. Hoeveel levens hebben die vaccins niet gered!

Wanneer we naar vele andere landen kijken, mogen we dankbaar zijn voor onze RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en onze GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zij coördineren vanuit de overheid de vele vaccinatieprogramma’s en testen tegen al die nare ziekten, waartegen mijn vrouw, onze kinderen, kleinkinderen en ik zijn ingeënt.

Wat een zegen dat ik jaren geleden naar het ziekenhuis kon gaan, toen ik vanuit India terugkeerde en buiktyfus bleek te hebben. Meteen werd ik met alle zorg in quarantaine geplaatst en behandeld met medicijnen tegen tyfus, waardoor ik helemaal beter werd. Het zorgpersoneel was strikt, maar altijd behulpzaam en vriendelijk. Ik ben hen altijd dankbaar!

In dit licht moeten we vandaag God en de wetenschap ook dankbaar zijn voor de vaccins die ontwikkeld zijn tegen die verschrikkelijke COVID-19 ziekte. Je mag daarvan vandaag dankbaar gebruikmaken, waardoor je je kunt wapenen tegen dat piepkleine, microscopische diertje dat de hele wereld in slechts één moment heeft platgelegd en zoveel schade, dood en verderf heeft voortgebracht.

Hoe het ook zij, als het gaat om vaccineren hoef je het op grond van de Bijbel niet te laten.

Maar uiteindelijk zal iedereen zelf een persoonlijke beslissing moeten maken of je je wel of niet laat vaccineren. De apostel Paulus zegt dat iedereen zelf verantwoordelijk is.

‘Laat een ieder zijn/haar eigen overtuiging volgen.’ Romeinen 14:5b

Delen.

Comments are closed.

X