vrijdag, december 6 EN | BR

Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is. – 1 Johannes 3:3

De Bijbel spreekt altijd over twee soorten mensen, wegen of keuzen: schapen en bokken, koren en kaf, verstandige en domme maagden, een brede en een smalle weg, een mens die wandelt in het licht of een mens die wandelt in de duisternis, een zondaar of een rechtvaardige. De Bijbel zegt dat God mensen uit de duisternis wil overbrengen naar Zijn wonderlijke licht. Elke keer zie je die twee categorieën mensen. De Bijbel spreekt over mensen die verdoemd zijn en mensen die gered zijn; verloren en verloste mensen; mensen die zijn afgedwaald van de rechte weg en die bij de kudde horen; vleselijke en geestelijke mensen.

Met andere woorden: het contrast dat de Bijbel aangeeft tussen de ene en de andere groep is erg groot. Je staat aan de ene kant, óf aan de andere kant. Je kiest voor de hemel, óf voor de hel. Je kiest voor de dood, of het leven. Want je kunt niet een beetje gered zijn, of een beetje naar de hemel gaan. Je kunt ook niet een beetje in verwachting zijn. Je bent het niet, óf je bent het wel. Je bent christen, óf je bent het niet. Je wandelt in het licht, óf in de duisternis. Je bent ver van God af door de zonden, óf je bent vergeven van je zonden en in de tegenwoordigheid van God gekomen. Het is óf het een, óf het ander!

De wedergeboorte is essentieel

Een mens moet vanbinnen een verandering meemaken. Er moet een bekering plaatsvinden. De Bijbel noemt dat ‘wederomgeboren worden’; van de oude naar de nieuwe schepping gaan. Zonder de wedergeboorte kun je het Koninkrijk van God niet zien, laat staan binnengaan. Dit is essentieel voor álle gelovigen. Jezus zegt dat als wij ons hart aan Hem geven en Hem toelaten, Hij bij ons binnenkomt.

2 Korinthiërs 5:17 zegt: ‘Als u christen wordt, wordt u vanbinnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’

Delen.

Comments are closed.

X