woensdag, juli 28 EN | BR

Hebreeën 13:8: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’

Het was een donkere tijd en een uur van duisternis in het leven van de discipelen. Zij hadden drie jaar met Jezus gewandeld en de geweldige wonderen gezien die Hij had gedaan. Sommigen van hen hadden zelf ook genezing ontvangen. Lazarus was uit de dood opgewekt! Maria van Magdala was bevrijd van zeven boze machten, en Maria – de moeder van Jezus – was erbij toen Jezus water in wijn veranderde. Maar… nu was Jezus dood en begraven! Thomas zat liever thuis dan in de dienst, Petrus zat er helemaal doorheen en Judas, die Hem verraden had, had een einde aan zijn leven gemaakt. Het was een doffe ellende, maar… Toen kwam Jezus!

Beluister op Maasbach Radio
Delen.

Comments are closed.

X