donderdag, oktober 1 EN | BR

The Blessing Pact – deel 1 – David Maasbach

De Bijbel zegt in Filippenzen 4:19: ‘MIJN GOD zal uit Zijn rijkdom – in Christus Jezus – u ALLES geven wat u nodig hebt.’ En Jezus zegt in Lukas 6:38: ‘GEEF en u zult iets terugkrijgen. MEER DAN OVERVLOEDIG zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden.’
The Blessing Pact is de formule waarin God kan voorzien in AL uw noden en u kan zegenen op elk gebied. ‘PACT’ betekent: verdrag, bondgenootschap, conventie. The Blessing Pact is eigenlijk UW verdrag, UW bondgenootschap, UW conventie, UW pact met God. Het is Gods wet van geloof om te voorzien in AL uw noden. Het is Bijbels. Het is bewezen. Het is voor vandaag!

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.
Lucas 6:38
Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen.
Hebreeën 11:1
Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.
Lucas 5:1
1 Op een dag was Hij bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen Hem op, want zij wilden horen wat Hij over God zou vertellen. 2 Hij zag twee boten liggen die
half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets verderop hun netten schoon te spoelen. 3 Jezus stapte in de boot van Simon en vroeg of hij Hem een stukje van de oever wilde afduwen. Daarna ging Hij zitten om de mensen meer over God te vertellen. 4 Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar het meer eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit.’ 5 ‘Maar Meester,’ antwoordde Simon, ‘ wij zijn de hele nacht aan het vissen geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U het zegt, zal ik het nog eens proberen.’ 6 Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren. 7 Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis dat die bijna zonken. 8 Simon Petrus was hiervan zo onder
de indruk dat hij voor Jezus op de knieën viel en zei: ‘Ga maar van mij weg, Here.
Ik ben veel te slecht om bij U in de buurt te zijn.’ 9 De andere mannen konden het ook bijna niet geloven dat zij zoveel vis hadden gevangen. 10 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze zagen. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang meer. Van nu af aan zul je een visser van mensen worden.’

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X