zondag, mei 31 EN | BR

Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden. – Hebreeën 12:15

Op zekere dag had onze zoon John-Henry een survival. Op een gegeven moment moest hij in een diepe, vieze sloot, vol water en drab, springen vanaf een hoge brug van drie meter. Wat hij niet wist, was dat er een heel scherpe boomstronk lag, die 20 cm lang zijn been indrong. Hij schreeuwde het uit en werd door teamleiders naar het ziekenhuis gebracht. De wond werd gereinigd, maar op de foto was te zien dat er een houtsplinter achtergebleven was. De wond werd verbonden en het zag er ogenschijnlijk goed uit. De splinter zou er naderhand wel vanzelf uitgaan, werd ons gezegd. Maar enkele dagen daarna, toen we het verband eraf haalden, zag de wond er slecht en onfris uit. We baden dat God hem zou aanraken en zalfden hem met olie. Toen de volgende dag een zuster uit de gemeente – een verpleegster – de wond zag, zei ze: ‘Hij moet direct naar het ziekenhuis.’ Daar constateerde de arts dat hij direct geopereerd moest worden. Toen die wortel, die splinter, verwijderd werd, kon het genezingsproces beginnen.

De wortel van het probleem

Wij doen in het leven zo vaak hetzelfde. Ook als Gods kinderen verzorgen wij vaak de buitenkant en laten de wortel van ons probleem zitten. We proberen anders te worden, te verbeteren, maar als we niet teruggaan naar de wortel van ons probleem, zal het niet veel helpen.

Kom niet met excuses: ‘Het is mijn opvoeding’, ‘Het is mijn omgeving.’ We rechtvaardigen vaak onszelf. Door jezelf alleen maar op te poetsen aan de buitenkant wordt het probleem niet opgelost. De wortel moet eruit.

Misschien leeft u vandaag in zo’n toestand. Bid: ‘Here, laat mij zien wat de oorzaak is, waardoor ik elke keer weer in problemen kom.’ Jezus kan u helpen als u uw hart voor Hem opent. Dan trekt Hij het hele probleem met wortel en al uit uw hart en leven, en dan bent u voor altijd verlost.

Delen.

Comments are closed.

X