zondag, mei 31 EN | BR

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil. – Romeinen 8:28

Toen in 1958 de grote T.L. Osborn campagne zou plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag, werd mijn oudere broer, John-Henry, ernstig ziek. Hij was pas twee jaar oud en kreeg pleuritis. Mijn ouders geloofden in Goddelijke genezing en dat predikten zij ook. Zij zalfden hun kleine jongen met olie, zoals de Bijbel het ons leert in Jakobus 5, en ze hebben gebeden voor genezing. Mijn ouders baden en geloofden dat de Here hun kleintje zou genezen, maar in plaats daarvan stierf hij.

Hoe makkelijk hadden mijn ouders een bitter hart kunnen krijgen en hadden ze boos op God kunnen worden door deze gebeurtenis. Maar mijn ouders hebben geen bitterheid toegelaten. Ze waren niet boos op God. God stelde hen de vraag: ‘Geloven jullie nu nog steeds dat Ik de Here, de Heelmeester, ben?’ Zij antwoordden: ‘Ja, Here, wij geloven dat nog steeds, omdat Uw Woord het zegt.’

Holland Wonder campagne

Drie maanden later stond mijn vader door een wonder op het podium naast Evangelist T.L. Osborn op het Malieveld, waar iedere dag honderdduizenden mensen kwamen. Velen, velen kwamen tot Jezus en velen, velen werden genezen. Mijn vader was daar door God aangesteld als de gezalfde vertaler van Evangelist Osborn, de dienstknecht van God.

Sterker door tegenslagen

Vandaag reageren veel mensen negatief op tegenslagen in hun leven. Ze kunnen niet geloven dat de Here God iets goeds uit nare situaties kan creëren. Maar, lieve christenen, God zal juist die zware tegenslagen in uw leven gebruiken om u op een hoger geestelijk niveau te brengen. Je wordt van tegenslagen juist sterker, als je ze verwerkt op de goede manier. Maar je moet moedig en sterk zijn en je door alles heen vasthouden aan Gods Woord.

Delen.

Comments are closed.

X