Browsing: dagelijkse bemoediging

dagelijkse bemoediging
Wees sterk en moedig

‘Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt, want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.’ – Psalm 119:71 Wat voor evangelie…

dagelijkse bemoediging
Muiterij

‘Zij verzamelden zich voor Mozes en Aäron en zeiden: Wij hebben er genoeg van dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan…

dagelijkse bemoediging
De weg is open

‘Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazarethh eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ – Marcus 10:47 Veel christenen…

dagelijkse bemoediging
Ren niet weg

‘Op U vertrouwden onze voorouders en U redde hen. Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.’ Psalm 22:5-6 Vertrouwen…

Het hoofddoel van de kerk

‘Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15 We kunnen een voorstander…

dagelijkse bemoediging
De gedachtewereld van de mens

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

dagelijkse bemoediging
Waarom gebedsdiensten zo belangrijk zijn

‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar.’ – Handelingen 1:14 Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was gebed, voorbede en lofprijs.…

dagelijkse bemoediging
De drie-enige God

In Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.’ – Kolossenzen 2:9 Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd het wonderlijke geheim…

dagelijkse bemoediging
Jezus laat ons zien wie God is

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ – Johannes 1:18 Over de…

1 2 3 36