Browsing: dagelijkse bemoediging

dagelijkse bemoediging
Hoe u macht over de boze kunt krijgen

Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. -…

dagelijkse bemoediging
Jezus heeft de boze overwonnen

Hij is, volgens Gods plan, in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt Hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. – Handelingen 2:23 Deze…

dagelijkse bemoediging
Bewaakt u uw voordeur?

Zij verkeren in grote moeilijkheden, antwoordden mijn bezoekers. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. – Nehemia…

dagelijkse bemoediging
De genezing van Bartimeüs

En Jezus zei: Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen. – Lucas 18:42 Bartimeüs zat aan de kant van de weg…

dagelijkse bemoediging
Op reis naar de eeuwigheid

Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel en van daar verwachten wij ook onze Verlosser, de Here…

dagelijkse bemoediging
Jezus leeft

Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. – Openbaring 1:18 Wij dienen geen dode God; wij dienen…

dagelijkse bemoediging
De bron van de leugen

Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. – Johannes 8:44 Er is maar één manier voor de boze om de geest…

dagelijkse bemoediging
Heb uw vijanden lief

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het…

dagelijkse bemoediging
Gebedsverhoring

Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan.…

dagelijkse bemoediging
Uw tijd is in Gods hand

Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont? – 1 Korinthiërs 3:16 Die tempel, dat huis,…

1 2 3 34