Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Openbaring

‘Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is.’ – Efeziërs 3:18 ‘Grote God, ik wil…

dagelijks gebed
Psalm 51:12a

‘Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest.’ – Psalm 51:12a ‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij…

dagelijks gebed
Galaten 6:9

‘Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.’ – Galaten 6:9…

dagelijks gebed
1 Timotheüs 2:3-4a

‘Dat is goed en aangenaam voor God, onze Redder, want Hij wil dat alle mensen gered worden.’ – 1 Timotheüs 2:3-4a Here, ik bid U voor mijn…

dagelijks gebed
Psalm 107:20-21

‘Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen…

1 Korinthiërs 6:19

‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in…

Hebreeën 13:7

‘Vergeet de voorgangers niet die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn, vertrouw net zo op God…

dagelijks gebed
Psalm 29:11

‘De HERE zal zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven.’ – Psalm 29:11 God van Abraham, Isaak en Jakob, U bent de…

dagelijks gebed
Mattheüs 28:19

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en…

dagelijks gebed
Psalm 5:12

‘Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt, zal zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. Dan zal ieder…

1 2 3 4 5 6 36