Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Psalm 119:111-112

Alles wat U hebt gezegd, heb ik als een blijvend erfdeel gekregen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik verlang ernaar altijd te doen wat…

Dagelijks Gebed
Hebreeën 4:9-10

Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net…

dagelijks gebed
Judas 1:25-26

God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te…

dagelijks gebed
Efeziërs 5:19-20

Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader,…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 12:10

Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben,…

Jeremia 17:9-10

Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! Behalve Ik,…

Mattheüs 6:6

Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:41-42

“Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. Als iemand u iets vraagt, geef het…

dagelijks gebed
Mattheüs 25:34,40b

“‘Kom, gezegende kinderen van Mijn Vader. Jullie mogen het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor jullie bestemd is … Toen je…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:43-44

U hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.’ Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor…