Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Jesaja 61:1

Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. – Mattheüs 5:4 De Geest van God de HERE rust op mij … om mensen…

dagelijks gebed
Mattheüs 18:4-5

Wie zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als dit kind, is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen. Wie zo’n kind met open armen ontvangt,…

dagelijks gebed
Handelingen 1:11

‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u…

dagelijks gebed
1 Timotheüs 2:1,3

Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen … Dat is goed en aangenaam voor…

dagelijks gebed
Psalm 139:23-24

God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 2:15

Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden. -…

dagelijks gebed
Filippenzen 2:1-2

Als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door…

dagelijks gebed
1 Timotheüs 4:12

Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.…

dagelijks gebed
Efeziërs 5:1-2

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich…

dagelijks gebed
Romeinen 13:12

De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien…

1 30 31 32 33 34 36