Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Jesaja 45:2,3

‘Ik zal voor u uitgaan en de bergen vlak maken, koperen stadspoorten met ijzeren grendels zal Ik voor u openbreken. En Ik zal u verborgen schatten…

dagelijks gebed
Jakobus 1:5

‘Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder…

dagelijks gebed
Spreuken 14:31

‘Wie een arme onderdrukt, raakt ook zijn Schepper. Wie echter hulpbehoevenden steunt, eert Hem.’ – Spreuken 14:31 Vader, ik bid voor alle kinderen van deze wereld,…

dagelijks gebed
Spreuken 15:4, 18:21

‘Gezonde woorden zijn als een boom van leven, verkeerde woorden richten echter schade aan … Op de tong liggen zowel dood als leven: wie aan een…

dagelijks gebed
Mattheüs 20:28

‘Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet geko- men om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen.’ –…

dagelijks gebed
Psalm 119:9-10

Hoe kan een jonge man zuiver leven? Als hij zich laat leiden door uw woord. Met mijn hele hart wil ik U volgen. Helpt U mij…

dagelijks gebed
Hebreeën 4:12

Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste…

dagelijks gebed
Spreuken 3:5-6

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan…

dagelijks gebed
Psalm 23:6

Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis. – Psalm 23:6…

dagelijks gebed
Galaten 5:22

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mild- heid, trouw, tederheid en zelfbe- heersing.’ – Galaten 5:22 Here, ik…

1 2 3 4 5 34