Browsing: dagelijks gebed

Filippenzen 4:8

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

Dagelijks Gebed
Efeziërs 4:32

‘Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.’ – Efeziërs 4:32…

dagelijks gebed
1 Petrus 2:21

‘Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en…

dagelijks gebed
Johannes 8:36

‘Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.’ – Johannes 8:36 ‘Christus heeft ons de vrijheid gegeven … Laat u…

dagelijks gebed
Hebreeën 4:16

‘Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij…

Psalm 36:8

‘Wat is het geweldig om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, HERE! Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.’ – Psalm 36:8 Hemelse Vader, ook…

Psalm 104:33

‘Mijn leven lang zal ik zingen voor de HERE. Zolang ik adem heb, zal ik lofliederen zingen voor mijn God.’ – Psalm 104:33 Dank U, Vader,…

dagelijks gebed
Jeremia 17:7-8

‘Gelukkig is de man die op de HERE vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt. Hij lijkt op een boom die aan een…

dagelijks gebed
Hebreeën 10:35-36

‘Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen…

dagelijks gebed
Efeziërs 5:2

‘Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit…

1 2 3 34