Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
1 Petrus 2:23

‘Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt.’ – 1…

dagelijks gebed
Deuteronomium 29:29

‘Er zijn geheimen die de HERE, uw God, u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor…

dagelijks gebed
Johannes 7:18

‘Wie zijn eigen ideeën verkondigt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van degene die hem gestuurd heeft, heeft geen verkeerde bedoelingen. Zo iemand…

dagelijks gebed
Romeinen 8:28

‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ – Romeinen 8:28 Here,…

dagelijks gebed
1 Petrus 4:12

‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op…

dagelijks gebed
Jesaja 1:18

‘Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol.’ – Jesaja 1:18…

dagelijks gebed
Marcus 3:10

‘Ieder die iets mankeerde, probeerde Hem aan te raken. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door Hem genezen.’ – Marcus 3:10…

dagelijks gebed
Johannes 4:22

‘De Redder van de wereld komt uit het Joodse volk.’ – Johannes 4:22 Here, ik bid voor Uw volk Israël, dat U hebt uitgekozen om een…

dagelijks gebed
Psalm 55:23

‘Breng al uw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt.’ – Psalm…

dagelijks gebed
Jesaja 9:5

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,…

1 2 3 35