Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Openbaring 22:12

‘Ja, Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden.’ – Openbaring 22:12 Aan het eind van deze maand, Here, wil…

dagelijks gebed
Openbaring 12:10

‘God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag.’ – Openbaring 12:10 Here,…

dagelijks gebed
Filippenzen 2:9-10

‘Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder…

dagelijks gebed
1 Thessalonicenzen 5:14

‘Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen.’ – 1 Thessalonicenzen 5:14 Ja, Here, ik wil anderen, in alle nederigheid,…

dagelijks gebed
Romeinen 10:18

‘Hun boodschap hoort men over de hele wereld, overal waar mensen wonen heeft het nieuws hen bereikt.’ – Romeinen 10:18 Ik bid U voor alle werkers…

dagelijks gebed
2 Timotheüs 2:12

‘Als wij standhouden, zullen we eens met Hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal Hij Zich tegen ons keren.’ –…

dagelijks gebed
Filippenzen 4:7

‘Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en…

dagelijks gebed
Efeziërs 6:11

‘Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.’ – Efeziërs 6:11 Dank…

dagelijks gebed - afbeelding 22
Efeziërs 4:14-15

‘Wij laten ons dan niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen.…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Johannes 14:2

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen…

1 2 3 35