Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Johannes 5:14-15

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert,…

Dagelijks Gebed
Jakobus 1:5

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder…

dagelijks gebed
Efeziërs 6:18

Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. – Efeziërs…

dagelijks gebed
Efeziërs 3:20

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. – Efeziërs 3:20 Here…

dagelijks gebed
Psalm 122:6

Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat ieder die van de stad houdt, rust mag ervaren. – Psalm 122:6 Here, U hebt gezegd dat we voor…

Jakobus 5:16

Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft…

dagelijks gebed
Johannes 15:15

Ik noem jullie geen knechten meer, want een heer neemt zijn knechten niet in vertrouwen. Maar Ik noem jullie vrienden, omdat Ik jullie alles heb verteld…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 5:17

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:43-44

U hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.’ Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor…

dagelijks gebed
Psalm 145:18-19

De HERE is dichtbij ieder die Hem aanroept met een zuiver hart. Mensen die ontzag voor Hem hebben, komt Hij tegemoet. Hij hoort hun roepen om…

1 2 3 35