Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Mattheüs 4:4

In de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. – Mattheüs 4:4 Geef…

dagelijks gebed
Psalm 119:9-10

Hoe kan een jonge man zuiver leven? Als hij zich laat leiden door uw woord. Met mijn hele hart wil ik U volgen. Helpt U mij…

dagelijks gebed
Jesaja 42:10

Zing een nieuw lied voor de HERE, zing zijn lof, allen die in de verste uithoeken van de aarde leven! Zing, o zee! Zing, allen die…

dagelijks gebed
Efeziërs 1:3

Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle…

dagelijks gebed
Efeziërs 1:21

Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook…

dagelijks gebed
Jesaja 6:3

Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers, de hele aarde is met zijn glorie gevuld. – Jesaja 6:3 Here, de aarde is vol…

dagelijks gebed - afbeelding 23
Mattheüs 5:15

Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor…

dagelijks gebed - afbeelding 22
Mattheüs 6:19-20

Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Lucas 23:43

Jezus antwoordde: ‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn.’ – Lucas 23:43 Here Jezus, ik wil ook vandaag…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Psalm 103:19,21

De troon van de HERE staat in de hemel, Hij is Koning over alles … Laten alle hemelse legers de HERE prijzen. Zij zijn de dienaren…

1 2 3 34