Browsing: dagelijks gebed

dagelijks gebed
Jesaja 40:26

‘Kijk omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te…

dagelijks gebed - afbeelding 23
Psalm 32:8

‘Ik, de HERE, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.’ – Psalm 32:8 Here,…

1 Korinthiërs 14:12

‘Dus moet u, omdat u zo vurig naar de gaven van de Geest verlangt, proberen uit te blinken in díe gaven waar de gemeente door opgebouwd…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Psalm 119:173-174

‘Laat uw hand mij te hulp komen, want ik kies ervoor uw geboden na te volgen. Ik verlang naar uw bevrijding, HERE. Uw wet maakt mij…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Openbaring 3:5

‘Wie overwint, zal witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar…

dagelijks gebed
Romeinen 8:38

‘Niets kan ons scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van…

dagelijks gebed
Psalm 18:30

‘Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.’ – Psalm 18:30 Ik voel me vandaag…

Dagelijks Gebed
Psalm 91:1-2

‘Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht,…

dagelijks gebed
Mattheüs 28:18 (NBG)

‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.’ – Mattheüs 28:18 (NBG) Almachtige…

dagelijks gebed
Efeziërs 3:20

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of besef- fen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20…

1 2 3 36