woensdag, juli 28 EN | BR

Waar mensen tot het geloof in Jezus Christus komen, is ook de behoefte aan onderwijs. De Stichting Johan Maasbach Wereldzending biedt dit onderwijs onder andere in de vorm van het Zoë Bijbel College en de Oogsttijd Bijbelscholen: onze opleiding voor evangelisatie, gemeente- opbouw en zendingswerk.
Deze scholen breiden zich wereldwijd enorm uit. De aanvragen zijn te veel om eraan te kunnen voldoen. Studenten worden toegerust om de taak te volbrengen die God voor hen heeft en vervolgens uitgezonden om het evangelie te brengen.

Jezus roept ons op om te bidden dat God, de Vader, meer arbeiders zal uitzenden om te werken op de akker (de wereld is de akker, de oogst zijn de zielen van mensen die gered worden). Hoewel gebed noodzakelijk is, moeten wij als christenen in actie komen. Naast het feit dat elke christen zelf actief moet praten over Jezus, moeten wij mensen trainen om het werk te doen, zodat zij bemoedigd, versterkt en onderwezen het werk kunnen doen. Het maakt hun het werk gemakkelijker, meer productief, bewaart hen en wie zij bedienen voor onnodige problemen en fouten, en geeft hen meer kans hun werk geheel te kunnen volbrengen.

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending zet zich al tientallen jaren in om onbaatzuchtig (zonder eigenbelang) christenen wereldwijd te helpen, te begeleiden, te trainen en te ondersteunen. Door middel van boeken en lesmaterialen, het Zoë Bijbel College, de Oogsttijd Bijbelscholen, conferenties, seminardagen enz. staan wij hen bij in woord en daad. Juist ook in de moeilijkere plaatsen van deze wereld en in pioniersgebieden (plaatsen waar niets of weinig van het evangelie aanwezig is). Er zijn ook vele mannen en vrouwen die de Here door dit werk in Zijn dienst heeft geroepen (door tv- en radio-uitzendingen, campagnes en lectuurverspreiding). We mogen een bron van inspiratie en motivatie voor hen zijn.

En we hebben aan de wieg mogen staan van geweldige opwekkingen en bedieningen, die nu zelf een geweldige impact voor het evangelie mogen hebben in deze wereld. Wij zijn bouwers van het Koninkrijk van God en niet van onze ‘eigen toko’, zoals ze in Nederland zeggen.

Help mee en sponsor voor 3x €50,- één student. (3 maanden elke maand €50,- of in één keer €150,-)

Delen.

Comments are closed.

X