woensdag, maart 3 EN | BR

Psalm 83 – The Blessing Bijbel

‘Laat iets van U horen, o God. 
Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien. Uw tegenstanders gaan tekeer. De mensen die U haten, krijgen de overhand. Zij beramen aanslagen tegen Uw volk en overleggen hoe zij Uw volgelingen kunnen aanvallen. Zij zeggen tegen elkaar: ‘We gaan dat hele volk uitroeien. Niemand kent dan nog het volk van Israël.’ Zij waren het al snel eens en hebben een verdrag gesloten om gezamenlijk tegen U op te staan … Zij wilden Uw land in bezit nemen. Mijn God, laat hen zweven als de zaadjes van een distel, blaas hen weg als kaf dat door de wind wordt verdreven. Zoals het vuur een bos verbrandt en de vlammen de bergen roodgloeiend maken, achtervolg hen zo met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. Maak hen te schande, misschien zullen zij dan ooit nog eens naar U zoeken, HERE. Laten zij zich schamen en door schrik overmand worden, laat hen door de grond gaan van berouw. Dan zullen zij eindelijk beseffen dat U de HERE bent, dat U de Allerhoogste bent op de aarde.’ Amen!

Delen.

Comments are closed.

X