zondag, mei 31 EN | BR

Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen. – Mattheüs 18:20

Wat is het heerlijk om te weten dat als we samenkomen in Zijn naam, Jezus altijd in het midden is. Wat een respect en eerbied zouden wij tonen als koningin Beatrix in ons midden zou komen. Maar, in ons midden is telkens weer de Koning der koningen en de Heer der heren, de Zoon van de levende God. Zijn naam is Jezus Christus. Wist u echter dat het mogelijk is dat Geestvervulde christenen samenkomen in een plaats waar men God looft en prijst, waar men van Jezus zingt, spreekt en getuigt en waar de Here Jezus in het midden is naar Zijn Woord, en dat Hij toch slechts een vreemdeling is?

Zij herkenden Hem niet

Mensen die samen zijn in Zijn naam en Hem toch niet herkennen. En dat is niet nieuw. De Joden kwamen altijd elke sabbat – iedere zaterdag – bij elkaar en dan werden de boekrollen geopend en daaruit gelezen. De Bijbel zegt dat ook Jezus door Zijn ouders meegenomen werd naar de tempel. Als 12-jarige jongen leerde Hij daar al. ‘Ieder die Hem hoorde, verbaasde zich over zijn verstand en zijn antwoorden’ (Lucas 2:47). Ik kan mij voorstellen dat terwijl Jezus in de tempel zat, men sprak over de komende Messias. Maar zij herkenden Hem niet; zij wisten niet dat Hij het was.

Lezers, zo kan Jezus ook een vreemdeling zijn in de kerk waar men over Hem spreekt en zingt. Helaas is de Here Jezus vandaag in veel kerken een vreemdeling. Alles wat er in een dienst of in uw gezin of huwelijk gebeurt waarbij Hij niet de eerste plaats krijgt, maakt Hem tot een vreemdeling. Waarom? Omdat de Here Jezus altijd, altijd, altijd de eerste plaats moet hebben in alles wat we doen. Het gaat alleen om Hem! Hem komt toe alle eer, alle glorie en alle heerlijkheid voor eeuwig.

Delen.

Comments are closed.

X