donderdag, augustus 13 EN | BR

Wanneer u de Stichting Johan Maasbach Wereldzending regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als u de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk aftrekbaar van de belasting. Dat betekent dat u door eenzelfde bedrag te schenken, meer aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending kunt geven.

Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit, ontvangt u tot wel 52% van de gift retour van de Belastingdienst. In dit rekenvoorbeeld, dat uitgaat van een belastingtarief van 52%, levert dit het volgende op voor het zendingswerk.

zonder overeenkomst met overeenkomst
 U geeft € 250 € 250
 U krijgt terug van de Belastingdienst € 0 € 130
 Het kost u netto € 250 € 120

U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het bedrag moet van de fiscus wel elk jaar hetzelfde zijn. De hoogte en de duur legt u vast in een Overeenkomst periodieke gift. Vul dit formulier en de bijbehorende volmacht in en stuur het ons in tweevoud toe. Wij zenden dan een getekend exemplaar retour. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt dus niet stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds overlijden vervalt de overeenkomst.

Notariële akte niet meer nodig
Voorheen konden alleen periodieke giften die bij de notaris waren vastgelegd worden afgetrokken van de belasting. Per 1 januari 2014 is de wet veranderd en volstaat het vastleggen in een onderlinge overeenkomst. Wilt u toch liever per notariële akte schenken? Vul deze Volmacht periodieke gift via notariële akte in, stuur deze met een kopie van de voor- en achterzijde van een geldig legitimatiebewijs op, en wij regelen de rest.

Wanneer u het zendingswerk regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst.

Delen.

Comments are closed.

X