zondag, mei 31 EN | BR

De richter die na Ehud optrad, heette Samgar. Hij was een zoon van Anath. Samgar doodde eens zeshonderd Filistijnen met een ossenstok en verloste Israël op die manier. – Richteren 3:31

Samgar was een boer, en op zekere dag, terwijl hij aan het ploegen was, kwam de vijand, de Filistijnen. Ze waren eropuit om te roven, te moorden en Israël te vernietigen.

Samgar had geen zwaard, geen speer of schild zoals de Filistijnen, die goed gewapende en getrainde mannen waren. In 1 Samuël 13:19 staat: ‘Zij waren bang dat zij wapens zouden maken voor de Israëlieten.’

De held Samgar

Het enige wat Samgar had, was een ossenstok – een stok van ongeveer drie meter lang en vier tot vijf centimeter dik. Aan die stok zit een punt, een prikker, om de ossen aan te sporen. Aan de andere kant zat een soort beitel om de ploegscharen mee schoon te schrappen. Aan de ene kant stond een leger van 600 gewapende mannen, en aan de andere kant Samgar met zijn ossenstok. Velen van ons zouden de makkelijkste weg kiezen en maken dat we weg kwamen. Maar Samgar ging met zijn stok op hen af en knalde de ene na de andere tegen de vlakte. Kunt u het zich voorstellen: 600 man verslagen, door één man met een stok? Samgar werd op die dag een held en tot ‘richter van Israël’ uitgeroepen.

Wij hebben vandaag ook vijanden, waarvan de boze de grootste is. De Bijbel zegt dat hij gekomen is om te stelen, te doden en te vernietigen. En hij komt met vele demonen.

Gebruik wat u hebt

Samgar wachtte niet, zoals zo veel mensen doen, maar hij gebruikte wat hij had. Laten ook wij vandaag de vijand tegemoet gaan met datgene wat wij hebben. Jezus is met ons en met Hem zijn we meer dan overwinnaars! Wacht niet op hetgeen u niet bezit, maar maak gebruik van wat u hebt. God staat aan uw kant.

Delen.

Comments are closed.

X