donderdag, augustus 13 EN | BR

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. – Romeinen 3:23-24

Here, ik kan niet tot U komen met hetgeen ik ben of allemaal heb gedaan. Uw Woord zegt dat niemand goed is, zelfs niet één. Ik kom tot U vandaag door genade. Ik heb het niet verdiend, dat U naar mij omziet, maar ik weet dat U mij liefhebt en mij door genade aangenomen hebt als Uw kind.

Delen.

Comments are closed.

X