woensdag, februari 21 EN | BR

2 HERE, iedereen is tegen mij, velen willen mij kwaad doen. Ik heb zoveel vijanden. 3 Velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen. 4 Maar HERE, U bent mijn beschermende schild en U houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop! Alleen uw kracht houdt mij overeind. 5 Ik schreeuwde het uit van ellende naar de HERE en Hij hoorde mij in zijn heiligdom. 6 Toen pas durfde ik rustig te gaan liggen en vredig te gaan slapen. Ik werd ook weer veilig wakker, want de HERE hield de wacht over mij. 7 En al staan nu aan weerszijden van mij tienduizenden vijanden, ik ben er niet meer bang voor. 8 Ik roep dan: ‘Sta op, HERE! Mijn God, red mij!’ En Hij zal hen dan in het gezicht slaan. Hij slaat hun de tanden uit de mond. 9 Want de ware redding komt alleen van de HERE. Hij zegent zijn volgelingen en geeft hun vrede. – Psalm 3

De Bijbel telt wel 150 psalmen, waarvan de meeste zijn geschreven door David. Naast koning was hij ook herder, musicus, dichter, legeraanvoerder en profeet. In de psalmen zien we dat David naar God toe ging met zijn blijdschap, dankbaarheid en lofprijzing, maar ook met zijn boosheid, klachten en vragen.

‘En al staan nu aan weerszijden van mij tienduizenden vijanden, ik ben er niet meer bang voor.’

Het achtergrondverhaal van Psalm 3 vinden we in 2 Samuël 15. Daar lezen we het verhaal van Absaloms samenzwering tegen zijn vader, koning David. Na eerst op een listige manier in Jeruzalem de harten van veel Israëlieten te hebben gewonnen, reisde Absalom naar Hebron om zogezegd de Here een offer te brengen. Daar stuurde hij spionnen naar alle delen van Israël om de mensen aan te sporen in opstand te komen tegen koning David. Zelfs Achitofel, jarenlang de adviseur van David, koos de kant van Absalom, samen met vele anderen. Zo groeide de samenzwering uit tot een groot complot. David voelde zich verraden en in de steek gelaten. Juist de mannen die hij dacht te kunnen vertrouwen, keerden zich nu tegen hem. In deze omstandigheden, terwijl David op de vlucht was voor zijn eigen zoon, Absalom, die hem wilde vermoorden, schreef hij deze psalm. In zijn verdriet zoekt Hij zijn hulp bij de Here. Hij erkent God als zijn Beschermer en verwacht zijn redding alleen van Hem.

Delen.

Comments are closed.

X