zaterdag, september 25 EN | BR

Overwin je teleurstellingen – David Maasbach

Elk mens heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Hoe ga je daarmee om? Teleurstellingen kunnen ervoor zorgen dat je ontmoedigd raakt en het leven niet meer ziet zitten. De vraag is: hoe overwin je teleurstellingen?

Numeri 21:4-5
4 De Israëlieten braken op van de berg Hor en trokken vandaar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee om zo om het land Edom heen te trekken. 5 Op die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis sterven?’ klaagden zij. ‘Er is hier niets om te eten en te drinken en we walgen van dat flauwe manna.’
Galaten 6:9
Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.
Psalmen 121:1
Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten?
Psalmen 24:8
Wie die geëerde Koning is? De Here, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd!
Efeziërs 3:20
God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.
Psalmen 3:3-4
3 Velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen. 4 Maar Here, U bent mijn beschermende schild en U houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop! Alleen uw kracht houdt mij overeind.
Psalmen 40:1-4
2 Met verlangen keek ik uit naar de Here. Toen boog Hij Zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp. 3 Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten, op een rots. Dankzij Hem wankel ik niet meer. 4 Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat velen het merken en ook ontzag voor de Here zullen krijgen. Dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.
Johannes 5:1-9
1 Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. 2 Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Betzata met vijf zuilengalerijen. 3 In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen, te wachten tot het water in beweging zou komen. 4 Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. 5 Er lag ook een man die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke man antwoordde Hem: ‘Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat.’ 8 Jezus zei tegen hem: ‘Sta op! Pak uw matras en loop!’ 9 De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep!
Jeremia 29:11
Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X