zaterdag, september 25 EN | BR

OASIS: Kansen voor kinderen creëren die bijdragen aan een goede ontwikkeling in hun leven.

Het missieproject OASIS

In 2010 zijn wij het project OASIS gestart in Brazilië, waar kansarme kinderen overdag worden opgevangen. Veel mensen wonen in sloppenwijken, zijn werkloos of verdienen erg weinig, zodat de dagelijkse maaltijd vaak al een probleem vormt, laat staan kleding, speelgoed, scholing, enz.

Als er iets is wat ons hart raakt en onze ziel treft, dan zijn het wel de kinderen in deze wereld die lijden en vrijwel niets bezitten. Velen van hen leven op straat en hebben geen warm huis, zelfs geen kamer, bed, stoel of tafel. Sommigen hebben de luxe van een dun matrasje of rieten matje om op te slapen, wat wij vandaag een stuk gordijn of laken zouden noemen. Anderen liggen gewoon op de vieze grond of koude vloer. Geen kussen, geen deken, geen sokken, laat staan schoenen of sandalen. Er zijn heel veel kinderen die de nacht in de openlucht doorbrengen, die niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen. Ze weten niet wat een pyjama is en ’s morgens wassen ze zich ergens bij een pomp of sloot. De handdoeken bestaan gewoonlijk uit vodden. Ze weten niet beter, want ze hebben nog nooit iets in bezit gehad.

OASIS voorziet
Het project OASIS richt zich op het voorzien in een fijne, goede en gezonde leefomgeving voor kinderen die uit sociaal kwetsbare gezinnen komen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. OASIS biedt activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van eigenwaarde en leiderschap van de kinderen. Wij bereiden hen voor om als goede burgers deel te nemen aan de maatschappij.
OASIS doet
De activiteiten zijn educatief, recreatief en sportief. Speciaal gericht op de leefwereld en ervaringen van elke specifieke leeftijd. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en de waarde van de mens in het algemeen. Ook bieden ze de gelegenheid om te groeien tot het nemen van maatschappelijke en sociaal verantwoordelijke beslissingen.
OASIS geeft
Het past allemaal in de gezonde opvoeding waarin we de kinderen van OASIS mogen leren om de gezindheid en de principes van Christus op alle fronten in het leven toe te passen. Wij brengen hen dichter bij God en Zijn Woord, waardoor zij zonder twijfel Zijn zegen op hun leven mogen verwachten.

Kansen voor kinderen creëren in een leefomgeving die handvatten en principes biedt die bijdragen aan een goede ontwikkeling in hun leven.

Activiteiten project OASIS
• Muzieklessen
• Recreatie
• Engelse les
• Bijbellezen
• Handvaardigheden
• Gebed
• Vakopleiding
• Ontwikkeling creativiteit
Delen.

Comments are closed.

X