dinsdag, februari 25 EN | BR

Beste

EEN NIEUW LEGER VOOR GOD IN EEN NIEUWE GENERATIE!

De poorten van de hel

Veel mensen leven vandaag als het ware achter de poorten van de hel. Ze kunnen er zelf niet uitkomen. De duivel houdt hen daar vast. Ze zitten gevangen in fobieën, depressies, angst, vrees, onreinheid en allerlei toestanden. De duivel is een tiran en Jezus zegt dat hij alleen maar van de mensen wil stelen en hen wil vernietigen. De Bijbel leert ons dat er een geestelijke oorlog gaande is. Hierbij gaat het om de ziel van de mens. Paulus zegt:

‘Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’– Efeziërs 6:12

Een nieuw leger in een nieuwe generatie

Aan de andere kant zijn wij heel blij om te zien dat God vandaag bezig is met een heel nieuw ‘leger’ in een nieuwe generatie. We noemen hen NEWGEN! Het zijn de nieuwe Finney’s, Wigglesworths, Abrahams, Simsons, Mozessen, Debora’s, Chambers, Osborns, Mullers, Paulussen, Jobs, Daniëls, Micha’s, Nightingale’s, Maasbachs, Wesley’s, Hizkia’s, Elia’s, Elisa’s, Josia’s, Carey’s, Grahams, Roberts, Samgars, Noachs, Jefta’s, Josafats, Woodworths, Taylors, Wesley’s, Stefanussen, Jona’s, Maria’s, Jabessen, Kuhlmans, Spurgeons, Murray’s, Jozua’s, Petrussen, Esthers, Jozefs, Torrey’s, Moody’s, Meyers, Davids, Ruths, Nehemia’s, Samuëls, Bonnke’s, Smiths, Timotheüssen, Rachabs, Sadrachs, Mesachs, Abednego’s, enz. Allemaal namen van mensen die God in hun generatie machtig gebruikte!

NEWGEN staat in vuur en vlam voor Jezus

NEWGEN is niet bang om een licht te zijn in de duisternis. NEWGEN staat in vuur en vlam voor Jezus. NEWGEN durft de straten op en schaamt zich niet voor het evangelie. NEWGEN heeft,net als Petrus, een openbaring van God gehad wie Jezus is. NEWGEN zet zich in om de poorten van de hel te bestormen. NEWGEN is geen passieve kerk en zet ook in het nieuwe jaar de aanval in, met het doel om mensen vanuit de duisternis naar het licht te brengen. 

Iedereen die de geest van Jozua en Kaleb heeft, hoort bij NEWGEN!

Bereid je voor op 2019

Velen zeggen dat een opwekking in deze tijd niet meer mogelijk is. Maar vergis je niet: bij God is alles mogelijk! De grootste opwekking kan nog komen, door de kracht van God, in een nieuw leger voor God in een nieuwe generatie! Laten we ons daarom nu al voorsorteren op D.V. 2019! Laten we volhardend en moedig zijn, wandelen in Gods liefde en Geest en een heilig leven leiden. Zodat er ook van ons gezegd kan worden:

‘Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd. Zij hebben de muil van leeuwen toegesloten. Het vuur had geen vat op hen en zij zijn aan het zwaard ontsnapt. Toen zij zwak waren, hebben zij kracht gekregen. In de oorlog werden zij zo sterk dat hele vijandelijke legers de aftocht moesten blazen.’ – Hebreeën 11:33-34

Gebed

‘Vader in de hemel, wij danken U dat ook wij bij NEWGEN mogen horen. Wij willen niet zijn als de 10 negatieve verspieders, die allemaal omkwamen in de woestijn. Wij willen zijn als een Jozua en Kaleb, die het beloofde land door geloof in bezit namen. Wij willen een andere geest hebben, Uw Geest! Geef ons een nieuwe openbaring van wie U echt bent. Zodat wij, in het nieuwe jaar door de kracht van de Heilige Geest, meer zielen mogen bevrijden die gevangen zitten achter de poorten van de hel. In Uw naam hebben wij ook in 2019 de overwinning. Amen!’

Dank voor al je liefde, steun en gebeden!

Mede namens de Maasbach’s en al onze medewerkers, wensen we jou een sprankelend, bruisend en een all together awesome Blessing – new year – Pact toe met warme en gezellige gelukwensen!

‘Jij bent Petrus, de rots waarop Ik Mijn Gemeente zal bouwen. 

De poorten van de hel zullen nooit macht over haar krijgen.’

 – Mattheüs 16:18

In geloof en liefde,

David & Regina Maasbach

weare-newgen.com

Delen.

Comments are closed.

X