zondag, januari 17 EN | BR

Wanneer je de woorden BLM gebruikt, komt er van alle kanten in de samenleving heel wat los. Sommigen zijn deze woorden zo beu dat ze er niets meer over willen horen of boos worden als je erover spreekt. Anderen verdedigen deze woorden door de straten op te gaan, te protesteren en gaan zelfs zo ver met het in brand steken of slopen van gebouwen, standbeelden en plunderingen.

Maar hoe moeten christenen op BLM reageren?

Laten we eerst eens kijken naar de organisatie achter BLM en waar zij voor staan.

1) Het ontmantelen en afschaffen van de politie

Dit is wat zij zeggen op hun website: blacklivesmatter.com:

‘Wij weten dat de politie ons niet kan beschermen. Zolang wij geld blijven pompen in ons corrupt Justitieapparaat i.p.v. woningbouw, gezondheidzorg en educatie, zullen we nooit veilig zijn. Dat is waarom wij oproepen de politie af te schaffen.’

Als christenen deze gedachte ondersteunen, dan doen zij precies hetzelfde als dat waarvan de zwarte gemeenschap zich beschuldigd voelt, namelijk: GENERALISEREN! Dat wil zeggen: ‘Jullie zijn allemaal hetzelfde!’

Feit is dat er altijd wel rotte appels in de mand zitten. Maar dat wil NIET zeggen dat ALLE appels rot zijn. Het idee om het HELE politiekorps en het HELE justitieapparaat te beschuldigen van corruptie is niet rechtvaardig en kan dus ook niet ondersteund worden.

Wat we wel kunnen doen is de 90% goede agenten, rechters en advocaten ondersteunen in hun inzet de criminaliteit te bestrijden en de orde en veiligheid te handhaven.

Het afschaffen van het politiekorps zal in geen geval het racismeprobleem oplossen!

2) Het promoten van de LGBTQ+ gemeenschap!

Dit is wat zij zeggen op hun website: blacklivesmatter.com:

‘Wij geven ruimte aan transgender broeders en zusters om deel te nemen en leiding te geven in onze beweging. Wij doen aan zelfreflectie en werken eraan om het privilege van ‘cis-gender’ af te schaffen. Wij ondersteunen de zwarte transgendergemeenschap, in het bijzonder de zwarte transgender vrouw die te allen tijde geconfronteerd wordt met buitensporige vrouwonvriendelijke vijandschap.” (Cis-genders zijn alle mensen van wie de genderidentiteit overeenkomt met hun geboortegeslacht)

Op zichzelf genomen zou je zeggen: ‘Wat is hier nu verkeerd aan?’ BLM ondersteunt gewoon de zwarte transgendergemeenschap die geconfronteerd wordt met grote vijandschap.

Maar laten we even verder lezen …

‘Wij helpen mee aan de bevordering van het groeiende homonetwerk. Wanneer wij samenkomen, doen wij dat met de intentie om onszelf te bevrijden van het onverwrikte hetero-denken alsof er alleen maar hetero’s in deze wereld zijn.’

Wat zeggen zij hier eigenlijk?

Zij zeggen dat het cis-gender denken (het concept van 2 genders, man en vrouw) afgeschaft moet worden en vervangen moet worden door een multigender denken. Zij beweren hiermee dat er meerdere genders bestaan. Dit is on-Bijbels!

Verder zeggen zij dat ze zich inzetten om de homobeweging te bevorderen. Dat wil zeggen dat ze achter de levensstijl staan van iemand die homo is. Ook dit is on-Bijbels!

Ten slotte zeggen ze dat niet iedereen hetero is en dat we daarom moeten openstaan voor andere levensvormen voor iemand die dat niet is.

Als christen kun je dus onmogelijk achter de ideeën staan van BLM, die de LGBTQ+ levensstijl ondersteunt en promoot!

3) Het ontdoen van de gezinsstructuur

Dit is wat zij zeggen op hun website: blacklivesmatter.com:

‘Wij gaan in tegen de voorgeschreven westerse kernwaarde van de gezinsstructuur door het ondersteunen van elke andere vorm van gezinsverbanden die gezamenlijk voor onze kinderen en elkaar zorgen. Op een manier dat moeders, ouders en kinderen dit aangenaam vinden.’

Wat zeggen zij hier eigenlijk?

Zij zeggen dat ze tegen het alleen maar hetero-denken zijn dat zij als ‘westers’ omschrijven. Maar het hetero-denken is in feite een goddelijk principe, dat zegt dat een gezin bestaat uit de man als vader, de vrouw als moeder en kinderen.

Wat zij willen, is dat dit oude westerse traditionele gedachtegoed wordt afgeschaft. Daarom bevorderen ze de gedachte dat een gezin uit elk model kan bestaan dat maar mogelijk is. Of dat nu de vorm is van man en man of vrouw en vrouw of 2 mannen en 1 vrouw of 2 vrouwen en 1 man, enz.

Elke organisatie die het goddelijke model van het gezin wil ontwrichten, ontmantelen, afschaffen en vernietigen is on-Bijbels en uit de boze.

Eigenlijk is deze gedachtegang van BLM heel raar, want statistieken vertellen ons dat driekwart van de zwarte kinderen opgroeien in een gezin zonder vader. Dit is voor de mama’s en kinderen al moeilijk genoeg. En nu ondersteunt BLM ook nog het idee om gezinnen te promoten waar geen vader aanwezig is. Dit alles zal de zwarte gemeenschap zeker niet helpen!

Nog even iets over de slogan ‘Black Lives Matter’ (BLM)

Deze strijdkreet, slogan, leus, slagzin, motto, of hoe je het ook noemen wilt, zal door de meeste mensen ondersteund worden. Maar als men zou weten waar de organisatie BLM voor staat, dan zullen er velen afhaken, zeker onder de christenen.

Ik wil het vergelijken met de slogan ‘JUST DO IT’ die het merk NIKE al vanaf 1988 gebruikt. Velen zullen deze leus ondersteunen en misschien zelf ook wel eens gebruikt hebben in een of andere situatie. Maar dat wil NIET zeggen dat je achter de ideeën staat waar Nike deze leus vandaag ook voor gebruikt!

Zo is het ook met de strijdkreet BLM, die geboren werd toen weerloze zwarte mensen werden doodgeschoten door bewapende witte politiemensen, waar nooit onderzoek naar verricht werd of dit wel rechtvaardig was of niet. En als het onrechtvaardig was, werd er door de rechter nooit een straf opgelegd, maar gingen de daders altijd vrijuit.

Zo’n strijdkreet zou ook geboren kunnen worden wanneer Aziatische mensen op deze manier gedood zouden worden door zwarte of witte politiemensen. Je zou dan horen van de kreet ALM.

Conclusie

Moeten christenen ‘Black Lives Matter’ (BLM) ondersteunen?

Als het om de slogan BLM gaat, kunnen christenen deze zeker ondersteunen. Donkere mensen hebben namelijk evenveel recht op het leven als ALLE andere mensen op deze aardbodem. In Gods ogen is er geen onderscheid tussen licht en donker en alles ertussenin. God houdt van ALLE mensen!

Maar de organisatie achter BLM kunnen christenen zeker NIET ondersteunen, omdat hun ideeën bol staan van levensovertuigingen die dwars tegen alle principes van God en Zijn Woord ingaan!

Delen.

Comments are closed.

X