vrijdag, juli 30 EN | BR

DOOR: DAVID MAASBACH

Deze maand is het Moederdag. Over de hele wereld wordt deze dag gevierd. Dit artikel is speciaal bedoeld voor vrouwen. De Bijbel spreekt over een rijke erfenis die de vrouw met zich meedraagt.

Het is belangrijk dat jij als vrouw een goed beeld van jezelf hebt. Niet het beeld dat anderen van jou hebben of hoe jij jezelf ziet. Maar het beeld dat God van jou heeft. Je zelfbeeld vormt namelijk je karakter.
Je karakter bepaalt je manier van denken. En zoals je denkt, zo ben je.

Hoe kijkt God naar de vrouw?

Om te begrijpen hoe God naar de vrouw kijkt, gaan we naar de Bijbel, het Woord van God.

1) Goed nieuws voor vrouwen vandaag!
‘God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.’ – Johannes 3:17

‘Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Als je een deel van Christus bent, ben je ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor jou.’ – Galaten 3:28-29

God maakt in dit opzicht geen onderscheid tussen man of vrouw. Jezus is ook voor jou als vrouw naar de wereld gekomen, om jou te redden van de ondergang. Als jij een kind van God bent geworden door in Jezus te geloven, dan zijn Gods beloften ook voor jou. Dat is goed nieuws voor vrouwen!

Nieuw Leven Magazine Mei 2020

Delen.

Comments are closed.

X