woensdag, februari 26 EN | BR

Een Meesterplan voor onze generatie

In de dagen van Noach, toen de aarde zo verdorven was en ten onder zou gaan, had God een geweldig Meesterplan dat Hij gaf aan Zijn knecht Noach, die een ark bouwde. Toen de regen en de zondvloed kwam, werden de mensen gered die in de ark waren. En zo redde God de mens.

In de dagen van het volk van Israël, toen het al honderden jaren in gevangenschap was, had God een geweldig Meesterplan dat Hij gaf aan Zijn knecht Mozes. Mozes bevrijdde het volk van Israël en bracht het tot aan het beloofde land, waarna Jozua het volk binnenbracht.

In de dagen van de verschrikkelijke Haman, die erop uit was om het hele Joodse volk uit te roeien, had God een geweldig Meesterplan. Hij gebruikte Esther en haar oom Mordechai om Zijn volk te redden van de ondergang.

Helemaal in het begin van de Bijbel, met de val van Adam en Eva, introduceerde God Zijn geweldige Meesterplan om de hele mensheid te redden. Dat was het Meesterplan van alle meesterplannen. Jezus Christus heeft ons dat Meesterplan gegeven. Het vindt zijn oorsprong in Johannes 3:16: "Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft."

Het is dit Meesterplan dat verankerd is in de statuten en doelstelling van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, waarvan nooit ofte nimmer kan worden afgeweken. Dat is waarom wij doen wat wij doen en waarom wij gaan waar wij gaan.

X