vrijdag, december 14 EN | BR

‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.’ – Mattheüs 28:18 (NBG)

Almachtige God, laat mij vandaag meer dan ooit bese en dat we met een verslagen vijand te maken hebben. Jezus vermorzelde satans kop op Golgotha. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik zal daarom op geen en- kele manier de boze eer bewijzen door maar te denken dat hij mij iets kan aandoen.

Delen.

Comments are closed.

X