woensdag, juli 28 EN | BR

DOOR: DAVID MAASBACH

Ontelbaar veel mensen lopen vandaag rond met schuldgevoelens. Ze proberen van alles om er vanaf te komen. Maar niets kan dit schuldgevoel wegnemen. Toch is er hoop vandaag, ook voor jou. Want God is een God van vergeving.

‘U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U bent vol liefde en genade.’ – Nehemia 9:17b

De wortel van alle kwaad
De oorsprong van het kwaad is te vinden in de Bijbel (Genesis 3). Het begon allemaal in de hof van Eden. Er was een perfecte harmonie en eenheid tussen God, de Maker, en de mens. Dagelijks wandelde en sprak God met Adam en Eva in de prachtige tuin. Er stond niets tussen God en de mens in. God had tegen hen gezegd dat ze van alle bomen in de hof mochten eten. Behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want dan zouden ze sterven.

Toch hing Eva bij deze boom rond, die er prachtig uitzag. Ze at van de vrucht en liet ook Adam ervan eten. Toen gebeurde er wat God had gezegd dat er zou gebeuren: zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Adam en Eva werden bang en verstopten zich voor God. Dat is wat zonde doet. Zonde verbergt zich in het geweten van de mens. Zonde brengt een groot schuldgevoel.

Het verhaal van David, Batseba en Natan
Koning David in de Bijbel had ook last van schuldgevoelens. (Lees de geschiedenis van David en Batseba in 2 Samuël 11-12.) Een jaar lang had David zijn overspel met Batseba verborgen weten te houden. Maar voor God kan je niets verbergen. God hoort alles, ziet alles en weet alles. En Hij kent het hart.

Delen.

Comments are closed.

X