dinsdag, april 20 EN | BR

Kracht van omhoog – David Maasbach

Wij zullen moeten bekennen dat wij ten opzichte van de zondemacht zwak zijn. Het is het werk en de bediening van de Heilige Geest om ons kracht te geven, juist wanneer wij zwak zijn. Zonder deze kracht zijn wij niet in staat om het van de zondemacht te winnen. Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen en te houden, is het belangrijk dat we nauwgezet luisteren en gehoorzaam zijn aan de stem van Die Persoon.

Handelingen 1:8
Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’
Handelingen 5:6
Een paar jonge mannen stonden op en legden hem af. Daarna droegen zij hem naar buiten en begroeven hem.
Handelingen 4:32
Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind. Niemand zei dat zijn bezittingen van hem alleen waren, alles was gemeenschappelijk.
Hebreeën 2:4
God heeft bewezen dat die boodschap waar is, door tekenen, wonderen en machtige daden. En ook door de gaven van de Heilige Geest te geven aan wie Hij wil.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X