donderdag, mei 28 EN | BR

Kom in de ark – Patrick Bruin

De Bijbel vertelt ons dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Maar wat er ook gebeurt, God wil dat wij naar Hem zullen toevluchten. In deze tijd mogen wij Hem aanroepen en het van Hem verwachten.

Richteren 6:5-6
Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen.
Spreuken 18:10
De Here is een sterke toren, zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn.
2 Kronieken 16:9
Want de Here waakt over de hele aarde en biedt krachtige hulp aan mensen die Hem zijn toegewijd. Wat bent u onverstandig geweest! Van nu af aan zult u voortdurend in oorlog leven.’
Johannes 10:9
Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden.
Mattheüs 24:42
Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom.
Jesaja 41:10
Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X