maandag, april 19 EN | BR

Knoeien met je gedachten – John-Henry Maasbach

Wandelen in jouw potentie heeft alles te maken met de kracht van je denken. God, maar ook de duivel strijden beiden om jouw gedachten. Wie die strijd wint, wint ook jouw toekomst. Maar hoe ga je deze strijd aan, en wat heb je dan precies nodig?

Efeziërs 6:10-17
10 Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. 12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. 13 Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. 14 Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. 15 Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. 16 In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. 17 U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.
1 Korinthiërs 15:55
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
Johannes 10:10
De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.
Filippenzen 4:13
Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.
Romeinen 4:20
Hij hield zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer.
2 Timotheüs 1:7
Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.
1 Thessalonicenzen 5:8
Maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop op het heil.
2 Timotheüs 1:7
Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.
Jesaja 26:3
Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X