woensdag, maart 3 EN | BR

God met ons
God heeft ons, mensen, beloofd dat Hij met ons zou zijn. Die belofte werd vervuld met de geboorte van Immanuel. Jezus was, door onder ons te leven en te bewegen, ook de belofte van Immanuël: God met ons! Hij was het die zei: ‘Als je Mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien’ (Johannes 14:9).

God in ons
Voordat Jezus aan het kruis stierf, bemoedigde Hij Zijn discipelen met de belofte dat God met Zijn tegenwoordigheid door de Heilige Geest in hen zou wonen. Dit is wat Jezus zei:

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven … De Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in Mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.’ – Johannes 14:16,26

Dus niet alleen God met ons, maar ook God in ons!

Dat is de belofte van Jezus aan allen die in Zijn naam geloven. De onvergelijkbare, bovennatuurlijke, geweldige en eeuwige God neemt als Bewoner plaats in ons leven, ons hart en denken en geeft ons alles wat we nodig hebben. Als Hij eenmaal in je woont, hoef je nóóit meer alleen te zijn! Want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor je zorgen, Ik zal je nooit in de steek laten’ (Hebreeën 13:5).

Waar kerstfeest écht om gaat
Er is beslist niets verkeerds aan kerstcadeautjes, lekker eten, familiebezoeken en naar kerstfestivals gaan. Maar het mag niet zo zijn dat al deze dingen de plaats innemen van waar het met kerstfeest écht om gaat, en dat is de levende God, Schepper van hemel en aarde, die mens is geworden. Daardoor is Hij het Leven, de Hoop, de Hulp en de Redder van de hele mensheid geworden.

Stel dus je geloof en vertrouwen op Jezus Christus als je Redder en Verlosser en ontvang vergeving van al je zonden, en daarbovenop de gift van het eeuwige leven! ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon (Jezus Christus) heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).

Jouw speciale kerstgift
Wil je tijdens dit kerstfeest ook iets geven? Vergeet dan niet jouw speciale kerstgift over te maken! Wij zullen je kerstgift gebruiken voor het ‘OASIS KINDERPROJECT’ in Brazilië, waar wij kansen voor arme kinderen creëren die bijdragen aan een goede ontwikkeling in hun leven. Jouw kerstgift is altijd een heel belangrijke bron van inkomsten zo aan het einde van het jaar. Als je wilt, kun je HIER je kerstgift overmaken. Natuurlijk onze hartelijke dank als je dit al gedaan hebt!

Mede namens onze kinderen, kleinkinderen, de hele familie Maasbach en al onze medewerkers, wensen wij jou hele fijne kerstdagen toe!

In geloof en liefde,
Stichting Johan Maasbach Wereldzending

David & Regina Maasbach

Delen.

Comments are closed.

X