De Stichting Johan Maasbach Wereldzending werd opgericht in 1952, toen nog onder de naam: Volle Evangelie Zending. Bij de start kocht de Nederlandse evangelist Johan Maasbach een klein gebouw aan de Zeugstraat in Gouda, om daar ‘Volle Evangelie’ samenkomsten te houden.

In 1958 vond de bekende ‘Holland Wonder’ campagne plaats met de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn, met evangelist Johan Maasbach als zijn vertaler. Op het Malieveld in Den Haag verzamelden zich elke avond tienduizenden mensen. Er gebeurden ontelbare wonderen. Sinds die campagne ontstonden er steeds meer pinkstergemeenten in Nederland. Johan Maasbach hield door het hele land samenkomsten en organiseerde evangelisatiecampagnes in het buitenland.

Het zendingswerk breidde zich verder uit en begin jaren zestig verhuisde men naar een grotere locatie in de Koningsstraat in Den Haag. Ook deze locatie werd al snel te klein. In 1966 kocht Johan Maasbach het voormalige bioscooptheater: Capitol, dat het Capitol Evangelie Centrum zou worden. In 1968 werd ook het tegenoverliggende pand van de voormalige kledingzaak Lijnkamp gekocht. Hier is het hoofdkantoor van de Johan Maasbach Wereldzending gevestigd.

Onder het leiderschap van David en Regina Maasbach, die in 1993 het stokje overnamen van Johan en Willy Maasbach, is het zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending verder gegroeid, met vele kerken in Nederland en wereldwijd. Ons doel is sinds de oprichting in 1952 hetzelfde gebleven, namelijk: ‘Om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.’

Reacties zijn gesloten.