zondag, september 26 EN | BR

Johan Maasbach groeide op als dertiende kind in een gezin met veertien kinderen. Op zeventienjarige leeftijd vertrok hij om als koksmaat te werken op een schip naar Hamburg. Tijdens de jaren op zee ervoer Hij Gods bewarende hand en wist Hij dat God hem riep om het evangelie te prediken. In zijn vrije tijd trok hij door Nederland met een ‘evangelietent’. Ook Willy Klumper, geboren in een gezin met vier kinderen, had een hart voor zending. Na een tweejarige Bijbelschool in Zwitserland gevolgd te hebben, hielp ze het evangelie te verspreiden in Stadskanaal en Vroomshoop. Tijdens een tentsamenkomst in Stadskanaal ontmoetten Johan en Willy elkaar voor het eerst. In 1952 zei Johan de grote vaart vaarwel, trouwden ze met elkaar en bereidden ze zich voor om hun leven fulltime in dienst van de Heer te stellen.

Niet lang daarna startten Johan en Willy Maasbach met evangelisatie diensten in Gouda. Ze waren daar bezig met pionierswerk, want er was daar destijds nog geen Volle Evangelie of Pinkstergemeente. Daar werd ook het allereerste kerkgebouwtje aangeschaft – de Bethlehemskerk, aan de Zeugstraat 38.

In 1958 was de grote doorbraak voor het Volle Evangelie in Nederland. De komst van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn in 1958 op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen bracht deze beweging teweeg. Iedere avond waren tienduizenden aanwezig. Velen ontvingen genezing en de grootse wonderen vonden plaats. Ontelbare mensen kwamen tot bekering. Tientallen Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten zijn in deze periode ontstaan. Op wonderbare wijze werd Johan Maasbach gebruikt als vertaler in beide campagnes. Door deze bekendheid als vertaler, gingen vele deuren open. Hierna werd Johan vaak gevraagd om campagnes te houden. Daarnaast werden nu ook in de steden Dordrecht, Leiden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gemeenten gestart. Ook ging Johan Maasbach vaak op campagne naar het buitenland.

Het werk breidde zich steeds verder uit en zo kwamen in 1966 en 1968 de bioscoop Capitol en het kledingmagazijn ‘Lijnkamp’ in Den Haag in het bezit van JMWZ. Beide panden – nu het Capitol Evangelie Centrum en het hoofdkantoor van de Johan Maasbach Wereldzending – werden door Evangelist T.L. Osborn ingezegend.

In 1997 moesten we voorlopig afscheid nemen van degene die God uitkoos als oprichter van het zendingswerk, Evangelist Johan Maasbach. Het zendingswerk wordt tot op de dag van vandaag voortgezet door David en Regina Maasbach, met aan hun zijde tal van trouwe medewerkers.

In Gods kracht gaan we nog steeds voorwaarts met de verspreiding van het evangelie. God opent wereldwijd vele nieuwe deuren.

Lees het hele verhaal van Johan en Willy Maasbach in hun boek Erfenis van Geloof.

Delen.

Comments are closed.

X