zondag, september 20 EN | BR

Jij krijgt geen toegang tot mijn hart – John-Henry Maasbach

De vijand houdt ervan om jouw hart te ontmoedigen. Wat moet je doen zodat de vijand geen toegang krijgt tot je hart? God zegt in Zijn Woord om het borstpantser van de wapenrusting Gods aan te doen, om je hart te beschermen. God wil dat je sterk bent, dat je geschikt bent om in de roeping te wandelen die op jouw leven is. Als wij onze zwakheden aan God geven, zal Hij het beste van Zichzelf geven!

Efeziërs 6:10-13
10 Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. 12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. 13 Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.
Jozua 1:7-8
7 U hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes u gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt, gelukken. 8 Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen.
Psalmen 18:30
Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.
2 Korinthiërs 5:21
Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.
1 Johannes 3:21
Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken.
Romeinen 8:1
Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden.
Zacharia 3:1-4
1 Daarna liet de engel mij de hogepriester Jozua zien. Hij stond vóór de engel van de Here en Satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. 2 Maar de Here zei tegen Satan: ‘Ik verwerp uw beschuldigingen, Satan. Want Ik, de Here, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf Ik u. Ik heb Jozua en dit volk genade geschonken. Zij zijn als een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt.’ 3 Jozua had erg vuile kleren aan toen hij voor de engel van de Here stond. 4 Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden: ‘Trek hem zijn vuile kleren uit.’ En Zich tot Jozua wendend, zei Hij: ‘Kijk, Ik heb uw zonden van u weggenomen en geef u nu deze feestkleren.’
1 Johannes 3:21
Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X